Domov
teraz.sk:A. SRHOLEC: Vešali politického väzňa, kričal a preklínal komunistov