Bratislavská televízia: Letná čitáreň v priestoroch Primaciálneho paláca ponúka príjemný relax

[2010-07-23] V mesiacoch júl a august je Bratislavčanom a návštevníkom mesta sprístupnená Letná čitáreň na nádvorí paláca Ruttkayovcov – Vrútockých, zriadená z iniciatívy viceprimátora Jána Budaja, sa nachádza medzi prechodom z Uršulínskej ulice a zadným traktom Primaciálneho paláca. V príjemnom zákutí funkčnej fontánky s originálnym fragmentom Rolandovej fontány nájdu návštevníci pokojné miesto na oddych a relaxáciu, posedia si na lavičkách či v sedacích vakoch, prečítajú pripravenú literatúru, dennú tlač a časopisy. Na jednom z múrov dokonca uvidia starobylé slnečné hodiny.
Bratislavská televízia: Letná čitáreň v priestoroch Primaciálneho paláca ponúka príjemný relax

FOTO: Zmena zdola

Pokiaľ je to možné, prečítajte si nasledovný článok v pôvodnom kontexte na stránke:

 

http://www.tvba.sk/home/letna-citaren-v-priestoroch-primacialneho-palaca-ponuka-prijemny-relax/

 

Nádvorie národnej kultúrnej pamiatky, meštianskeho domu paláca Ruttkayovcov –Vrútockých, bolo zanedbané a slúžilo najmä  ako príležitostné parkovisko. Občas ho využívali mladí ľudia, ktorí v nočných hodinách posedávali v skrytých zákutiach nádvoria, a nebolo výnimkou, že ho znečisťovali a devastovali. Turistov  odrádzal neporiadok  a výhľad na smetné nádoby. Napriek tomu nádvorie malo a má svoju historickú hodnotu, o čom svedčí aj fakt, že je súčasťou turistických prehliadok. Návštevníci sa totiž ocitnú na nádvorí paláca Ruttkayovcov – Vrútockých, ktorý je národnou  kultúrnou pamiatkou. Dom bol postavený v 2. polovici 16-tého storočia a predstavuje typický príklad bratislavskej renesančnej architektúry s toskánskymi stĺpmi.

Nádvorie dostalo v týchto dňoch nový šat a dizajn. Samotná revitalizácia trvala vyše jedného týždňa, za ktorý sa priestory vymaľovali, vyčistili a vyzdobili mobilnou zeleňou, kvetmi, kríkmi. Na nádvorie boli inštalované 3 zreparované lavičky z depozitu magistrátu hl. mesta, ako aj zriadené wifi pripojenie, a pribudlo ležadlo a vaky (zapožičala ich firma Konsepti). Dve knižničné skrine mesto premiestnilo bezplatne z mobiliáru Mestskej knižnice, ktorá zároveň poskytla aj väčšinu kníh a dennej tlače. Celkové rekonštrukčné náklady predstavujú cca 200 eur.

Letná čitáreň na nádvorí paláca Ruttkayovcov – Vrútockých  je otvorená od 8.00 do 18.00 hodiny. Navyše pri oddychovaní sa môžu návštevníci zapojiť do ankety “Odkaz radnici,” v ktorej sa môžu vyjadriť k pekným aj problematickým stránkam Bratislavy a poslať svoj “odkaz radnici.” V priestoroch nádvoria sa budú konať taktiež rôzne výstavy, v súčasnosti je tam výstava relaxačných zariadení, dizajnové vaky a ležadlo  s malým dreveným pódiom. Všetky tieto predmety boli získané sponzorsky z architektonickej dielne, ktorá sa prezentovala  počas tohtoročných  Dní architektúry a dizajnu.

Projekt vznikol z podnetu námestníka primátora  Bratislavy Jána Budaja. Na jeho e-mailovú výzvu dokonca darovali knihy do Letnej čitárne aj niektorí poslanci mestského zastupiteľstva, pracovníci magistrátu či  osobnosti z oblasti kultúry. Využitie nádvoria týmto spôsobom zvýšilo  turistickú atraktívnosť samotného priestoru, ako aj Primaciálneho paláca.


23.7.2013   11:13| TVBA

Zmena zdola

Prečo ZMENA ZDOLA?

null

 

Prečo ZMENA ZDOLA

Pokusy ozdraviť politiku zhora boli dosiaľ neúspešné, ako to nedávno dokázal napríklad príbeh premiérky Ivety Radičovej. Ani najvyššia pozícia vo vláde ju neubránila pred tlakmi a nepriateľstvom takzvaných straníckych pozadí , ktorým prekážal jej dôraz na transparentnosť a jej boj s politickou korupciou. Prvá vláda, ktorá po čase vzbudila v občanoch nádej na zmenu, padla. Predčasné voľby priniesli len ďalšie posilnenie partokracie. Zmena je teraz už iba na občanoch, môže prísť už len od nich, zdola.

 


 

Sledujte aktuality na Facebooku:

 

stránka Zmeny zdola: http://www.facebook.com/zmenazdola

stránka Jána Budaja: http://www.facebook.com/jan.budaj.96

stránka Juraja Smatanu: http://www.facebook.com/smatana

stránka Eleny Pätoprstej: http://www.facebook.com/elena.patoprsta

stránka Jaromíra Šíbla: http://www.facebook.com/jaromir.sibl