RTVS, Reportéri: REPORTÁŽ K. ZAČKOVEJ "TAJOMNÝ PROJEKT"

[2013-12-19] Obyvateľom na Jasovskej ulici v Bratislave dochádza trpezlivosť. Ďalších päť domov im vyrastá rovno pred domom. Stavebný úrad mestská časť Bratislava Petržalka ignoroval ich ústavné práva a ich právo na informácie o susednom dome. Takmer do tejto výšky bude stáť asi päť barakov, čiže všetky tie byty potom nebudú mať dostatok svetla Július DUPÁK, Slovenská stavebná inšpekcia, inšpektorát Bratislava: "Urobili sme skutočne merania a ozaj vykázalo, že objekt je 2 metre bližšie k Jasovskej ulici, áno, čo teda predpokladá,..." Elena PÄTOPRSTÁ (Zmena zdola, DÚ), poslankyňa Miestneho zastupiteľstva Bratislava Petržalka: "Keď bude táto stavba dokončená, tak to bude taký precedens, že ľudia si nebudú istí kedy pred ich domom bez ich súhlasu postavia takúto, môj názor, je to obyčajný paškvil, toto nie je žiadna architektúra, toto nie je stavba, toto je jeden paškvil architektonicky aj urbanisticky. Títo ľudia, im sa zníži majetok."

Reláciu, odvysielanú 19.decembra 2013, si môžete pozrieť v archíve RTVS.

 

(19.12.2013; Televízna stanica STV 1; Reportéri; 21.35; 20 min.; LEMESÁNYOVÁ Anna, ZAČKOVÁ Katarína)

Katarína ZAČKOVÁ, reportérka:

"Občania Slovenska strácajú nervy, ak sa narúšajú ich občianske práva."

Občan:

"Akože to je svinstvo."

K. ZAČKOVÁ:

"Len terasa a chodník budú rozdeľovať tento dom na Jasovského ulici a nových päť ďalších domov. Ako sa ukázalo pri nakrúcaní tejto reportáže, stavba má veľmi zaujímavú históriu. -Kto bol investor stavby? Kto bol investor stavby?"

Michaela PLATZNEROVÁ, hovorkyňa MČ Bratislava Petržalka:

"Investorom stavby sú dve firmy."

K. ZAČKOVÁ:

"Ktoré sú to?"

M. PLATZNEROVÁ:

"Pani redaktorka, momentálne vám nepoviem, ktoré sú to, nakoľko je tam začaté konanie stavebné."

K. ZAČKOVÁ:

"Mohli by sme vidieť projekt?"

M. PLATZNEROVÁ:

"Bohužiaľ, keďže nie ste účastníkmi konania, tak nemôžete nahliadať do spisu."

Peter HOLÝ, člen výboru vlastníkov bytov, (sobota 7.12.2013):

"Táto stavba je postavená v rozpore so zákonom jednoznačne."

K. ZAČKOVÁ:

"Ako sa na to pozeráte, že sa tu stavia?"

Obyvatelia Jasovskej ulici v Bratislave:

Občan:

"Ako že je to svinstvo."

Občianka:

"Strašne ma to, strašne ma to znepokojuje, proste aký systém je potom na tomto Slovensku, že človek, ktorý sa naozaj nemôže odtiaľto vysťahovať, tak vlastne musí trpieť."

K. ZAČKOVÁ:

"Obyvateľom na Jasovskej ulici v Bratislave dochádza trpezlivosť. Už nemienia znášať čulý stavebný ruch cez soboty a nedele, navyše pri výstavbe domu, o ktorom donedávna nevedeli takmer nič. Až teraz sa dozvedajú detaily a takpovediac žasnú. Ďalších päť domov im vyrastá rovno pred domom. Stavebný úrad mestská časť Bratislava Petržalka ignoroval ich ústavné práva a ich právo na informácie o susednom dome. Takmer do tejto výšky bude stáť asi päť barakov, čiže všetky tie byty potom nebudú mať dostatok svetla. -Na ktorom poschodí bývate?"

Občianka:

"Na piatom."

K. ZAČKOVÁ:

"No vás to zrejme zasiahne, čo, táto stavba?"

Občianka:

"Áno a je to dosť blízko, takže dosť nám to vadí."

Občan:

"V prvom rade to bude obmedzenie výhľadu, na ktorý som bol zvyknutý a v druhom rade tu bude zahustená zástavba. Bude tu veľmi veľa ľudí a najmä čo sa týka parkovacích miest, tak ich tu bude strašne málo."

Občianka:

"Čo to spraví s nami? No neviem, budeme asi viac nervózni z toho, že nemáme slnko."

K. ZAČKOVÁ:

"Výstavbou piatich sedempodlažných domov sa stiesnenosť zvýšila. Internetová vizualizácia zavádza. Na trávniku by mala stáť rýchlodráha a priestor medzi dvanásťpodlažným domom s takmer 400 bytmi a novými domami bude sotva 16 metrov napriek úradne naplánovanými 18 metrami, čo potvrdila aj stavebná inšpekcia. V studené decembrové ráno sa zišli obyvatelia, aby sa pokúsili stavbu zastaviť."

Július DUPÁK, Slovenská stavebná inšpekcia, inšpektorát Bratislava:

"Urobili sme skutočne merania a ozaj vykázalo, že objekt je 2 metre bližšie k Jasovskej ulici, áno, čo teda predpokladá,..."

K. ZAČKOVÁ:

"Teda k tomu existujúcemu domu."

J. DUPÁK:

"...k tomu existujúcemu domu, čo je tam, áno."

Vladimír DULLA, expert na stavebné práce:

"To je mimoriadne nepríjemné. To znamená, niekto nezodpovedne zameriaval. Mimoriadne nezodpovedne. Ten rozptyl je výrazne viac ako je dovolená maximálna tolerancia. Aj keby robil elektronickým meradlami, 2 percentá, nie viac."

K. ZAČKOVÁ:

"A toto je v podstate 20 percent."

V. DULLA:

"No, hovorím, to je dôkaz o nezodpovednom výkone pri vytyčovaní stavby."

Michal HÁN, člen výboru vlastníkov bytov:

"Ten chodník, ktorý tu je, tak to je jediná deliaca čiara, čo sú možno štyri - päť metrov od našich domov, respektíve od našej terasy. Aj to, že bolo na tom územnom rozhodnutí napísané, že tá stavba je 18 metrov od nás, je šokujúce. Ja bývam tuto hore a keď sa pozerám dole na tú stavbu, tak jednoducho tá stavba je neskutočne blízko našich balkónov."

K. ZAČKOVÁ:

"A vy ste tam navrhovali, aby tam medzi tými domami bolo minimálne 18,3 metra teda, v súčasnosti tam nie je údajne ani 16 metrov."

Milan FTÁČNIK, primátor hlavného mesta Bratislavy:

"Toto už považujem za otázku realizácie stavby, pretože v čase môjho pôsobenia vo funkcii starostu bolo vydané územné rozhodnutie, ale stavebné povolenie bolo vydané až v novom volebnom období, to znamená už za čias pána starostu BAJANA."

Milín KAŇUŠČÁK, Subcentro, s.r.o., KAMI PROFIT, s.r.o.. (telefonát):

"Stavba je presne dodržaná podľa stavebného povolenia a podľa výkresovej dokumentácie."

K. ZAČKOVÁ:

"Ale ako to, že sa líši stavebné konanie od územného rozhodnutia? V územnom rozhodnutí sa hovorí o šírke minimálne 18 metrov."

M. KAŇUŠČÁK:

"Neviem, čo sa hovorí v územnom rozhodnutí, ale v stavebnom povolení sa hovorí o 16 m. Tak mám stavbu povolenú a tak sme ju aj vytýčili a takto ju aj staviame."

K. ZAČKOVÁ:

"Pre stavebníka, zdá sa, ide o akýsi nepodstatný detail, ale ľuďom sa tým podstatne zhoršia svetlo-technické parametre, teda kvalita bývania. Obyvatelia žiadajú starostu BAJANA, aby stavbu zastavil a preveril všetky schválené dokumenty. Sledovali sme ich požiadavku dva týždne, no ako sa ukázalo, ich apel na úrady nestačil."

P. HOLÝ:

"Bolo to veľmi silné pochybenie, či už stavebného úradu alebo stavebníka v tom, že stavba sa posunula o 2 metre smerom k nášmu domu."

O štyri dni neskôr:

K. ZAČKOVÁ:

"Podľa reakcie starostu BAJANA na výzvu obyvateľov tohto domu na Jasovskej ulici stavba už mala byť pozastavená. Ako vidíte, stále sa tu pracuje. -Tam je všetkých päť posunutých o dva metre, prečo sa na tých ďalších troch budovách pracuje?"

M. PLATZNEROVÁ:

"Územné rozhodnutie vydáva mesto, stavebná inšpekcia konštatovala, že nejde o, pardon, že nejde o neodstrániteľnú závadu a na základe toho my sme vypísali stavebné konanie."

Ľubomír FALŤAN, sociológ:

"Toto je, by som povedal, taká určitá neúcta k obyvateľom, lebo ja som si bol pozrieť a videl som, že naozaj je to natesno, že je to porušenie určitej pohody, Tam prinajmenšom mal prísť investor s alternatívami vyvolať debatu."

Občianka:

"Ten, kto vydáva tieto povolenia, ten je za to zodpovedný. A samozrejme starosta."

M. PLATZNEROVÁ:

"Bohužiaľ, stavebník nedodržal jednu z podmienok stavebného konania, konkrétne bod číslo 2."

Miroslav SKOVAJSA, Miestny podnik verejnoprávnych služieb Petržalka:

"Je to v rozpore s jednou podmienkou územného rozhodnutia,..."

K. ZAČKOVÁ:

"No to je dosť dôležitá podmienka."

M. SKOVAJSA:

"...je to dosť dôležitá, ale stavba bola realizovaná v dobrej mysli, dobromyseľne a nie je v rozpore s verejným záujmom. To je najdôležitejšie."

V. DULLA:

"Stavebný úrad je povinný hájiť verejné záujmy. Teda to, čo je v zákonoch, vyhláška, ktoré sú ich vykonávacie, prípadne k čomu sme sa zaviazali medzinárodnými dohodami."

K. ZAČKOVÁ:

"Obyvatelia si pomáhajú, ako môžu, zavolajú políciu, domáhajú sa vysvetlenia od stavebníka, hľadajú majstra."

Občania:

"Ktorý to je ten majster? Pán majster, haló, haló!!! Pán majster, pán majster! (piskot)."

Eliška PÄTOPRSTÁ, poslankyňa Miestneho zastupiteľstva Bratislava Petržalka:

"Keď bude táto stavba dokončená, tak to bude taký precedens, že ľudia si nebudú istí, nebudú istí, kedy pred ich domom bez ich súhlasu postavia takúto, môj názor, je to obyčajný paškvil, toto nie je žiadna architektúra, toto nie je stavba, toto je jeden paškvil architektonicky aj urbanisticky. Títo ľudia, im sa zníži majetok."

Občianka:

"Z tejto veľkej mi praskajú steny, lebo tu zakotvovali steny, takže tam mám takéto obrovské fúgy a proste žijeme tam, kde žijeme, žiaľbohu nemáme milióny na to, aby sme sa vysťahovali, a vlastne nie kvôli tomu som tu, ale proste táto, to proti tomu nič nespravíme, hej, ale ide o túto stavbu, že je prilepená tesne, ja som tak rozčúlená!"

Občan:

"Pre nás je to strata na hodnote bytov, bude podstatná hlavne, keď v zime nepríde ani žiadne slnko do bytu, tak na kúrení to pocítime, takže o nás bez nás, no, tak to asi bude."

Občianka:

"Načo sme sa sem sťahovali, načo sme si prerábali byt? Ani sme o tom nevedeli, len tak z niekadiaľ sme sa dozvedeli, z nejakého článku, že há, a za mesiac sa nám začali tu stavať domy."

K. ZAČKOVÁ:

"Na prvý pohľad frflanie občanov vyzerá ako všade, kde sa stavia či prehusťuje verejný priestor. No razantné požiadavky týchto obyvateľov majú svoju logiku, veď na tomto území má byť rýchlodráha či električka. Prečo zrazu v tesnej blízkosti ich domu majú byť ďalšie?!"

M. FTÁČNIK:

"No ja si na to veľmi dobre pamätám, keď sme diskutovali o tom, či vôbec tá stavba tam má byť umiestnená, pretože je to stabilizované územie, je tam plánovaná električková dráha a vlastne medzi električkou a existujúcim bytovým domom umiestniť ďalšie objekty sa nám zdalo trochu náročné. Celý ten zámer od začiatku bol istým spôsobom problematický a až po dlhej diskusii sme rozhodli o tom, že je možné ho umiestniť aj vzhľadom na záväzné stanovisko, ktoré prišlo od mesta."

K. ZAČKOVÁ:

"Za presadzovaním mnohých stavieb sú majitelia pozemkov, ktorí ich kúpia za neznámych okolností, ale ktoré chcú maximálne využiť. V čase rozostavania stavby bol majiteľom pozemkov Miroslav SKOVAJSA, ktorý sa k nim dostal v súlade so zákonom, ako inak. Ale ako bývalý kontrolór petržalskej samosprávy a súčasný riaditeľ mestského podniku verejnoprospešných služieb mal predsa len viac informácií ako bežný smrteľník."

M. SKOVAJSA:

"Nevidím tam absolútne žiadny konflikt záujmov, nie som osoba verejne činná, nie som v postavení zo zákona, žeby som bol povinný skladať účty verejnosti."

Občan:

"Pozemky pod týmito budovami patrili firme Aquaterm. Firma Aquaterm, jej konateľom je Miroslav SKOVAJSA."

(Smiech.)

K. ZAČKOVÁ:

"A môžete odpovedať od koho ste odkúpili tie pozemky?"

M. SKOVAJSA:

"Od obchodnej spoločnosti. Prečo by to, to neni predmetom, čo je to predmetom, prečo to chcete vedieť?"

K. ZAČKOVÁ:

"No chceme to vedieť kvôli tomu, že pôvodne tam mala ísť rýchlodráha, či sa to dotýka aj tých pozemkov."

M. SKOVAJSA:

"Nie, nedotýka sa to tých pozemkov. A nie je to kupované ani od Metra akciovej spoločnosti, ani od hlavného mesta, ani od mestskej časti Petržalka."

Občan:

"...ktoré boli k tejto stavbe, išli na firmu Dobrý domov."

K. ZAČKOVÁ:

"Prečo sa obyvatelia domu na Jasovskej dozvedajú všetky podrobnosti až teraz? Záväzné stanovisko magistrátu hovorí iba o štyroch podlažiach nových domov. Územné rozhodnutie trvá na 18-metrovom rozostupe stavieb, ale stavebník prezentuje akési iné doklady. Ide o úradníckeho škriatka, alebo o zmanipulované doklady?"

Žofia HARGAŠOVÁ, členka výboru obyvateľov bytov:

"Pretože záväzná časť územného plánu hlavného mesta hovorí, že tu má byť priemerná podlažnosť 4. A pritom, povoľoval to teda pán FTÁČNIK, ktorý tu povolil 6 podlaží."

M. FTÁČNIK:

"Zrejme k tej diskusii nejakej prišlo na úrovni stavebného úradu, ale k tomu by som potreboval podklady, aby som sa k tomu mohol vyjadriť, či tá výška je v poriadku a či najmä svetlo k susednému objektu je tým pádom dodržané."

K. ZAČKOVÁ:

"Mohli by sme vidieť projekt?"

M. PLATZNEROVÁ:

"Bohužiaľ, keďže nie ste účastníkmi konania, tak nemôžete nahliadať do spisu."

K. ZAČKOVÁ:

"Prečo účastníci konania nie sú tí vlastníci domu? Čo je susedný dom je vždycky zo zákona, dáva teda možnosť, aby boli účastníci konania."

M. PLATZNEROVÁ:

"Na túto otázku vám bohužiaľ už neviem zodpovedať, nakoľko v tom čase, keď začalo stavebné konanie, pán starosta ešte nebol starostom."

K. ZAČKOVÁ:

"K informáciám sa ťažko dostávali aj obyvatelia domu. Od začiatku neboli totiž účastníkmi konania, hoci ide o susedný dom inkriminovanej stavby, ktorá sa ich bezprostredne dotýka."

M. FTÁČNIK:

"Toto mi príde ako veľmi zvláštne, pretože ako tie subjekty, ktoré sú účastníkmi konania, je uvádzaný stavebník, hlavné mesto, to znamená tí dotknutí,..."

K. ZAČKOVÁ:

"A susedný dom nie."

M. FTÁČNIK:

"...a susedný dom nie, čo ja považujem za lapsus, ale je to lapsus, ktorého sa dopustil stavebný úrad, to znamená kolegyňa, ktorá to pripravovala, by sa mala vyjadriť, akým spôsobom boli do celého konania zahrnutí obyvatelia bytového domu na Jasovského ulici."

V. DULLA:

"Sú verejné funkcie."

K. ZAČKOVÁ:

"Je verejným záujmom rešpektovať napríklad tých vlastníkov bytov?"

V. DULLA:

"Áno, to je, lebo to zákon prikazuje. Práva existujúcich vlastníkov, tí, ktorí už stavbu vlastnia v danom území, zákon ochraňuje. A ochraňuje aj právo nadobudnúť budúci majetok v súlade s článkom 20 ústavou."

K. ZAČKOVÁ:

"To jest?"

V. DULLA:

"Bez toho, aby to bolo na úkor výkonu vlastníckeho práva ostatných. Článok 20 zaväzuje všetkých. Tam je verejný záujem najviac vyjadrený. Právo vlastniť, ale nie v rozpore s predpismi. Nie na úkor iných."

K. ZAČKOVÁ:

"Kto v súčasnosti objektívne zhodnotí projekt stavby, priebeh územného a stavebného konania? Kto určí mieru prípadnej svojvôle stavebného úradu, teda Mestskej časti Bratislava Petržalka, kde je starostom Vladimír BAJAN, kde spracovateľom projektu bol jeho brat Marián BAJAN. Hľadali sme firmy zaangažované do stavby. Ale márne."

Občan:

"V obchodnom registri firmy Dobrý domov. Spoločníkmi v tejto firme boli Miroslav SKOVAJSA, Marián BAJAN a Vladimír BAJAN."

K. ZAČKOVÁ:

"Napríklad na Krajinskej ulici mal sídliť BAJO Projekt, na Ambrózeho tiež. Pri Starom letisku 17 mala sídliť firma, ktorej bol spolumajiteľom aj starosta Vladimír BAJAN. -Spracovateľom projektu je brat pána starostu, ako je pochopiteľné, že ľudia sa obávajú, či sa celý projekt bude posudzovať objektívne, či nie?"

M. PLATZNEROVÁ:

"Samozrejme, že sa bude posudzovať objektívne, tak ako ktorýkoľvek iný objekt, pretože tam si predkladá žiadosť priamo investor, čiže stavebník."

V. DULLA:

"Zabudli sme zakázať to, aby si starosta sám sebe mohol povoliť stavbu. Ani na to sa nemyslelo, lebo sa nepredpokladalo, že niekto bude natoľko zvrhlým aby zneužil svoje postavenie."

Rokovanie miestneho zastupiteľstva 10.12.2013:

K. ZAČKOVÁ:

"Čierneho Petra má v rukách starosta Vladimír BAJAN. Ľudia sa obrátili aj na miestne zastupiteľstvo, na ktorom aj Reportérom starosta potvrdil rozhovor, ale nestalo sa tak. Pripomína to situáciu, keď mestská časť písomne odmietla občanom poskytnúť relevantné informácie."

Občianka:

"Chceme vystúpiť v bode rôznom ako zástupcovia Jasovskej 2 a 12 proti výstavbe Domina."

K. ZAČKOVÁ:

"Aj pri tejto stavbe hrozí, že zmenou stavby pred dokončením sa všetko schváli. Je takáto situácia pre poslancov národnej rady normálna?"

Róbert MADEJ, predseda Ústavnoprávneho výboru NR SR:

"Na Slovensku už dlho čakáme na nový stavebný zákon. Takáto zmena stavby by nemala byť zneužitá v rozpore s dobrými mravmi a v rozpore s oprávnenými záujmami osôb, ktorých sa tá výstavba môže týkať."

K. ZAČKOVÁ:

"Na zákon si ešte počkáme. Kto však teraz pomôže bezmocným obyvateľom? Obrátili sa na políciu, na okresnú prokuratúru, zvažujú trestné oznámenie či podanie na ústavný súd."

M. HÁN:

"Poslali sme to na prokuratúru, na okresný stavebný úrad, píšeme pánovi starostovi, zatiaľ sa v podstate tomuto nikto nevenuje. Tá stavba stále beží. Preto sme sa tu stretli a chceme vyzvať stavebníka, aby tú stavbu zastavil. Stavebník sa zatiaľ tvári, že o ničom nevie."

K. ZAČKOVÁ:

"A na dôvažok stavbu má posudzovať Miroslava FRANCOVÁ, poverená riadením oddelenia územného rozvoja a stavebného poriadku. Mimochodom spoluautorka samotného projektu. Naozaj to urobí objektívne?

(klopanie na dvere kancelárie M. FRANCOVEJ.) - Bude vlastne posudzovať pani FRANCOVÁ svoj vlastný projekt de facto, lebo je spoluautor toho projektu."

M. PLATZNEROVÁ:

"Nevidím dôvod v podstate, keďže v tom čase, keď začalo stavebné konanie a riešil sa konkrétne tento objekt, pani FRANCOVÁ nebola poverená vedením úradu."

V. DULLA:

"Podľa mňa je to konflikt záujmov, lebo sám hodnotiť svoju prácu objektívne, no?!"

K. ZAČKOVÁ:

"Pani FRANCOVÁ mala zákaz hovoriť. Obyvatelia Petržalky nedôverujú starostovi BAJANOVI a tak sa obrátili aj na magistrát."

M. FTÁČNIK:

"Či nedošlo k pochybeniu a ak došlo k pochybeniu, tak oni svojimi silami, právnymi prostriedkami, ktoré máme v našom systéme, to znamená cez stavebný zákon, cez prokuratúru, cez súdy, ale aj mesto, môžu byť nápomocní tomu, aby sa tie veci vyjasnili a jednoducho urobilo sa v tej, urobil sa v tej stavbe poriadok."

K. ZAČKOVÁ:

"Vladimír BAJAN, ktorý už dovolil investorovi zvýšiť stavbu na sedem podlaží, neprijal občanov ani pred dvomi dňami. Je tu ešte nejaká šanca? Je tu šanca s motívom, s akým obyvatelia v Bratislave protestovali za slušnosť a zákonnosť v tejto krajine?"

Občianka:

"Takže vlastne čo? Takže vlastne nič. Dneska kto má peniaze, tak má moc. Takže vlastne my chudáci odkázaní musíme toto pretrpieť."

Zmena zdola

Prečo ZMENA ZDOLA?

null

 

Prečo ZMENA ZDOLA

Pokusy ozdraviť politiku zhora boli dosiaľ neúspešné, ako to nedávno dokázal napríklad príbeh premiérky Ivety Radičovej. Ani najvyššia pozícia vo vláde ju neubránila pred tlakmi a nepriateľstvom takzvaných straníckych pozadí , ktorým prekážal jej dôraz na transparentnosť a jej boj s politickou korupciou. Prvá vláda, ktorá po čase vzbudila v občanoch nádej na zmenu, padla. Predčasné voľby priniesli len ďalšie posilnenie partokracie. Zmena je teraz už iba na občanoch, môže prísť už len od nich, zdola.

 


 

Sledujte aktuality na Facebooku:

 

stránka Zmeny zdola: http://www.facebook.com/zmenazdola

stránka Jána Budaja: http://www.facebook.com/jan.budaj.96

stránka Juraja Smatanu: http://www.facebook.com/smatana

stránka Eleny Pätoprstej: http://www.facebook.com/elena.patoprsta

stránka Jaromíra Šíbla: http://www.facebook.com/jaromir.sibl