PaedDr. Eva Krnáčová (59), učiteľka

Profil kandidátky na poslankyňu Bratislavského samosprávneho kraja vo volebnom obvode Petržalka, Čunovo, Jarovce, Rusovce. Číslo na volebnom lístku 38.

 

O Eve Krnáčovej píše Ján Budaj

Zmena zdola kandiduje do župy aj policajtku!

Pani Krnáčová má skúsenosti ako máloktorá z Petržalčaniek! Posúďte: pôsobila na Policajnom zbore, dokonca aj na vysokej policajnej škole (tam učila nemčinu a ruštinu). No neskôr pôsobila aj mimo ministerstva vnútra, učila na všetkých úrovniach školstva, na vysokej, strednej aj základnej škole, napríklad na Základnej škole na Černyševského ulici.

Myslím, že to všetko sú dôležité skúsenosti, ktoré jej, ak bude zvolená za poslankyňu BSK, dávajú mimoriadne možnosti. Môže hneď zasvätene hovoriť do dvoch dôležitých župných tém: do bezpečnosti a školstva.

Oboje má veľa spoločného. Pani Krnáčová vie už dávnejšie, že bratislavské štatistiky dokazujú, že hranica páchania trestnej činnosti sa nám posúva stále nižšie, do vekovej skupiny neplnoletých. Zvlášť to platí v drogovo rizikovej mestskej zóne, akou je, žiaľ, aj naša Petržalka. Jej skúsenosti boli užitočné už doposiaľ, dokázala aktivizovať napríklad aj žiakov základnej školy v upratovacích akciách a pri zveľaďovaní životného prostredia.

Pani Krnáčová chce využiť svoje znalosti tak, aby sa na župe obmedzili podozrivé „havárie“ a iné príznaky korupcie. Opäť nevníma len trestnoprávnu rovinu, ale aj  možnosti prevencie a výchovného pôsobenia, najmä medzi mladými. Aj oni sú nespokojní s dnešnou situáciou. Pani Krnáčová by chcela, aby jej pomáhali pri odhaľovaní a sankcionovaní týchto praktík. Má na to celkom dobré projekty a postupy. Možno ale nejeden z vás povie, no ale prečo hovoriť hneď o trestnoprávnych dôsledkoch župnej politiky, veď nejaké tie známosti má každý a je predsa také výhodné si navzájom pomáhať! Ale žijú tu aj ľudia, a to najmä mladí, ktorí hovoria, že pokým sa nezačnú zatvárať kradnúci ministri či župani, zmena na Slovensku nenastane. No a život im očividne dáva za pravdu.

Ak zvolíte pani plukovníčku Krnáčovú za župnú poslankyňu, počítajte s tým, že na bratislavskej župe sa budú klásť mnohé veľmi nepríjemné otázky, a ako mi povedala, aj s veľmi vážnymi dôsledkami ...
A ja jej k tomu odhodlaniu držím palce a dodávam, že už včera bolo neskoro.

Zmena zdola

Prečo ZMENA ZDOLA?

null

 

Prečo ZMENA ZDOLA

Pokusy ozdraviť politiku zhora boli dosiaľ neúspešné, ako to nedávno dokázal napríklad príbeh premiérky Ivety Radičovej. Ani najvyššia pozícia vo vláde ju neubránila pred tlakmi a nepriateľstvom takzvaných straníckych pozadí , ktorým prekážal jej dôraz na transparentnosť a jej boj s politickou korupciou. Prvá vláda, ktorá po čase vzbudila v občanoch nádej na zmenu, padla. Predčasné voľby priniesli len ďalšie posilnenie partokracie. Zmena je teraz už iba na občanoch, môže prísť už len od nich, zdola.

 


 

Sledujte aktuality na Facebooku:

 

stránka Zmeny zdola: http://www.facebook.com/zmenazdola

stránka Jána Budaja: http://www.facebook.com/jan.budaj.96

stránka Juraja Smatanu: http://www.facebook.com/smatana

stránka Eleny Pätoprstej: http://www.facebook.com/elena.patoprsta

stránka Jaromíra Šíbla: http://www.facebook.com/jaromir.sibl