Miloš Majko (44), novinár

Kandidát na poslanca Trnavského samosprávneho kraja vo volebnom obvode č. 2 - okres Galanta

 

Motto:

"Individualita nie je cieľom ale cestou. Nie je to cesta najľahšia, je však jediná..."

Miloš Majko dvadsať rokov podniká v oblasti reklamy a obchodu, venuje sa publicistike a reportážnej fotografii. Vydáva internetové noviny a aktívne sa venuje novinárskej práci.

 

Ďalej sa aktívne venuje zvyšovaniu bezpečnosti detí v cestnej premávke, prevencii kriminality a je autorom projektu "Bezpečné mesto".
Cestovanie a atelierovú fotografiu vníma ako záľuby, ktoré neslúžia na získavanie finančného profitu, ale na odreagovanie sa a relax. Toleranciu k iným názorom a pohľadom na svet považuje za prioritu a to nielen v rovine teoretickej. Aktívnu podporu ochrane prírody a zvierat považuje za samozrejmosť a verí teóriu "ak nepomôžeš, aspoň neubližuj".


Miloš Majko fotografoval v Afrike, Ázii, Japonsku, USA a prakticky po celej Európe. Najhodnotnejšie fotografie vznikli na Sahare, v New Yorku, na Floride, v Karibiku, Los Angeles, Bangkoku, Londýne, Las Vegas, Chicagu, San Franciscu, Tokiu, Hirošime,  Rio de Janeiro,  Hongkongu, Macau, Číne, Moskve, na Islande, Malte, Cypre, Izraeli, Palestíne, marockej Casablance a v Spojených Arabských Emirátoch.

Ateliérovej fotografii sa venuje priebežne.

Kandidát pred šiestimi rokmi založil nezávislé internetové médium Sereď Online,  ktorého chod financuje z vlastných zdrojov a to vrátane slobodnej diskusie občanov regiónu.  Je autorom úspešného projektu  "Bezpečné mesto", ktorý je určený deťom a
venuje sa prevencii kriminality a bezpečnosti detí. Projekt obsahuje mobilné dopravné ihrisko a je spolufinancovaný ako samotným jeho autorom, tak finančnými zdrojmi MV SR.

Kandidát je spoluzakladateľom celoslovenskej asociácie nezávislých internetových médií  INFOSLOBODA a zakladateľom občianskeho združenia OBČAN ROZHODNI, ktoré o.i. presadzuje otvorenú a transparentnú samosprávu.

Na župe ho budú najviac zaujímať tieto otázky: .
1.Transparentnosť v nakladaní s verejnými finančnými zdrojmi, bezpečnosť v
regióne a projekty súvisiace s ňou.
2. Rozvoj turizmu v regióne s následným zvyšovaním zamestnanosti v
tomto odvetví.
3. Pomoc mladým rodinám.

Korupciu občan môže ovplyvniť aktívnym záujmom o veci verejné a činnosť volených zástupcov. Bez kontroly zo strany občanov si politici skutočne robia čo chcú. Výsledky fungovania spoločnosti bez dostatočnej kontroly verejnosti vidíme dnes a denne a to vo všetkých oblastiach života.

Zmena zdola

Prečo ZMENA ZDOLA?

null

 

Prečo ZMENA ZDOLA

Pokusy ozdraviť politiku zhora boli dosiaľ neúspešné, ako to nedávno dokázal napríklad príbeh premiérky Ivety Radičovej. Ani najvyššia pozícia vo vláde ju neubránila pred tlakmi a nepriateľstvom takzvaných straníckych pozadí , ktorým prekážal jej dôraz na transparentnosť a jej boj s politickou korupciou. Prvá vláda, ktorá po čase vzbudila v občanoch nádej na zmenu, padla. Predčasné voľby priniesli len ďalšie posilnenie partokracie. Zmena je teraz už iba na občanoch, môže prísť už len od nich, zdola.

 


 

Sledujte aktuality na Facebooku:

 

stránka Zmeny zdola: http://www.facebook.com/zmenazdola

stránka Jána Budaja: http://www.facebook.com/jan.budaj.96

stránka Juraja Smatanu: http://www.facebook.com/smatana

stránka Eleny Pätoprstej: http://www.facebook.com/elena.patoprsta

stránka Jaromíra Šíbla: http://www.facebook.com/jaromir.sibl