Peter Hochschorner (61), tréner

Kandidát na poslanca Bratislavského samosprávneho kraja vo volebnom obvode Petržalka, Čunovo, Jarovce, Rusovce. Číslo na volebnom lístku 22.

 

O Petrovi Hochschornerovi píše Ján Budaj

 

Odporúčam voliť Petra Hochschornera!

Tento skromný a pracovitý muž vychoval našich najúspešnejších kanoistov. Vyžadovalo si to železnú vôľu. Peter ju má. Sme zhruba rovesníci a veľmi ma potešilo, že sa rozhodol časť svojej energie a skúseností dať v prospech verejnosti. Tentoraz nie len cez šport a národnú reprezentáciu, ale aj ako zástupca občanov v mestskom a miestnom parlamente (za Petržalku).


Všade tam, kde ho ľudia zvolili, sa osvedčil ako slušný a poctivý poslanec. Vždy na strane verejného záujmu.

Peter Hochschorner sa  narodil v roku 1952 v Bratislave - Petržalke a tu žije dodnes. Je trénerom a ako iste viete, jeho  zverenci a synovia Peter a Pavol Hochschornerovci sú naši trojnásobní olympijskí víťazi.

Ako lokálny poslanec sa zaujíma o kvalitu základných škôl, s osobitným dôrazom na kvalitu vyučovania telocviku. Tu je totiž v našom školstve poriadny úpadok. Po zvolení župným poslancom by sa mohol angažovať za zlepšenie vyučovania telesnej výchovy, a tým aj zdravotného stavu mládeže, aj na stredných školách. Veď aj tam sa telesná výchova podceňuje. Aj na stredných školách, riadených župou, sa stáva, že telesnú výchovu vyučujú učitelia bez odborného vzdelania. Každý to prehliada, veď to je „len telesná...“. Lenže dôsledky sú hrozivé!

Peter Hochschorner upozorňuje na úpadok zdravia našej mládeže, osobitne v Bratislave. Dosť veľká časť školopovinnej mládeže tu trpí typickými chorobami dôchodcov: cukrovka, vysoký tlak, kĺbové ochorenia, chorobná nadváha... Bratislavské deti sa už od rodičov nepýtajú na dvor, pusté sú aj detské ihriská. Deti celé dni len sedia, najprv v škole a potom za obrazovkou počítača alebo televízora. Ak pošlete do VÚC Petra Hochschornera, môžete si byť istí, že tam bude počuť jeho hlas, žiadajúci nápravu. Chce zdravšie školstvo a zdravšiu mládež. Chce kvalitných učiteľov, schopných vzbudiť v mládeži opäť záujem o šport a pohyb. Taký hlas je veľmi potrebný!


No to nie je ani zďaleka jeho celý záber. Presadzuje ďalej aj celkom konkrétne verejno-prospešné projekty, ako napríklad dobudovanie Jaroveckého ramena - Zemníka, určeného pri výstavbe Gabčíkovského vodného diela pre kanoistiku a veslárske športy. Zatiaľ je to iba štrková jama, dlhá asi dva kilometre. No tento málokým objavený bazén má obrovský potenciál. Za malé náklady tu môže Bratislava získať nové a jedinečné športoviská v prostredí lužného lesoparku.

Peter Hochschorner, hoci vychoval olympionikov, podporuje masové športové aktivity. Bez nich upadne aj špičkový šport. Aj preto chce, aby všetky športoviská slúžili najmä mládeži a verejnosti.

Peter Hochschorner bude ako poslanec brániť naše spoločné zelené priestranstvá a športoviská, ktoré nám v posledných rokoch miznú namiesto toho, aby pribúdali a poskytovali priestor pre pohyb detí a ich rodičov.

Peter Hochschorner bude presadzovať aj to, aby športoviská slúžili širokej verejnosti. Aj športovisko exkluzívnych vodných športov, akým je areál  divokej vody v Čunove. Má plán na špeciálnu telesnú výchovu pre žiakov základných a stredných škôl, obzvlášť z Petržalky, v rámci ktorej by mali deti možnosť zistiť, že pred vodou treba byť ostražitý, ale sa na nej dá zažiť aj veľa krásnych chvíľ a upevniť svoje sily aj zdravie.

Na záver budem citovať jeho osobnú výzvu voličom: Petržalčania, nevynechajte tieto voľby! Je to dôležité. Ak sa má Petržalka rozvíjať, musí prísť  nová energia aj do župy. Musí prísť ZMENA a nepríde od nikoho iného, len  od občanov, ZDOLA.

Zmena zdola

Prečo ZMENA ZDOLA?

null

 

Prečo ZMENA ZDOLA

Pokusy ozdraviť politiku zhora boli dosiaľ neúspešné, ako to nedávno dokázal napríklad príbeh premiérky Ivety Radičovej. Ani najvyššia pozícia vo vláde ju neubránila pred tlakmi a nepriateľstvom takzvaných straníckych pozadí , ktorým prekážal jej dôraz na transparentnosť a jej boj s politickou korupciou. Prvá vláda, ktorá po čase vzbudila v občanoch nádej na zmenu, padla. Predčasné voľby priniesli len ďalšie posilnenie partokracie. Zmena je teraz už iba na občanoch, môže prísť už len od nich, zdola.

 


 

Sledujte aktuality na Facebooku:

 

stránka Zmeny zdola: http://www.facebook.com/zmenazdola

stránka Jána Budaja: http://www.facebook.com/jan.budaj.96

stránka Juraja Smatanu: http://www.facebook.com/smatana

stránka Eleny Pätoprstej: http://www.facebook.com/elena.patoprsta

stránka Jaromíra Šíbla: http://www.facebook.com/jaromir.sibl