Rádio Regina: BRATISLAVA CHCE ZÍSKAŤ ŠTÁTNE LESY, MINISTERSTVO NESÚHLASÍ

[2013-10-18] Hlavné mesto chce získať niektoré lesy na svojom území, ktoré sú vo vlastníctve štátu. S iniciatívou prišiel námestník primátora Bratislavy Ján BUDAJ. Podľa neho sa k týmto lesom štát správa macošsky. Rezort pôdohospodárstva, pod ktorý lesy patria ale tvrdí, že prevod týchto pozemkov na mesto zákony neumožňujú. Podľa neho by si Bratislava mohla len lesy prenajať. Avšak za komerčné ceny.

Príspevok zaznel v Žurnáli rozhlasovej stanice Regina, odvysielanom  18.októbra 2013 od 12:00 hod.

V archíve RTVS sa nenachádza.

 

Peter BÉREŠ, moderátor:

"Hlavné mesto chce získať niektoré lesy na svojom území, ktoré sú vo vlastníctve štátu. S iniciatívou prišiel námestník primátora Bratislavy Ján BUDAJ. Podľa neho sa k týmto lesom štát správa macošsky. Rezort pôdohospodárstva, pod ktorý lesy patria ale tvrdí, že prevod týchto pozemkov na mesto zákony neumožňujú. Podľa neho by si Bratislava mohla len lesy prenajať. Avšak za komerčné ceny."

Marián KUKELKA, redaktor:

"Ide predovšetkým o oblasť lužných lesov neďaleko hranice s Rakúskom. Pre štát boli strategické v čase stráženia hraníc. Keďže sme už v Schengene, tento dôvod podľa viceprimátora Bratislavy Jána BUDAJA neobstojí."

Ján BUDAJ:

"Máme hlásené prípady surového klčovania časti týchto lesov a máme fotografie ktoré dokazujú, že čas od času štátne lesy k týmto územiam pristupujú akoby boli hospodárskymi lesmi. Čiže vyťaž čo najviac, odvez to a predaj to niekde v zahraničí a utŕži peniaze."

M. KUKELKA:

"Podľa mestského poslanca Petra HOCHSCHORNERA, súčasný stav brzdí aj rekreačný rozvoj týchto lesov."

Peter HOCHSCHORNER:

"Všetky projekty, ktoré ešte by mali doplniť tam tú infraštruktúru, ktoré tam chýbajú, a ktoré by už mohli byť vybudované, tak visia hlavne z toho dôvodu, že sú nevysporiadané tieto pozemky."

M. KUKELKA:

"Štátne lesy chce do vlastníctva mesta dostať aj primátor Milan FTÁČNIK."

Milan FTÁČNIK:

"My chceme avizovať Štátnym lesom, že máme takúto úvahu, že sa chceme uchádzať o tieto lesy."

M. KUKELKA:

"Štátne lesy má vo svojej správe zverená organizácia Lesy Slovenskej republiky. Podľa jej hovorcu Vlastimila REZEKA ale musí o prevode rozhodnúť štát. Podľa hovorkyne ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Zuzany GULOVEJ ale bezodplatný prevod lesov na mesto možný nie je."

Zuzana GULOVÁ:

"Podľa zákona o lesoch môže štát lesné pozemky vo svojom vlastníctve napríklad prenajať, alebo zameniť za podmienok ustanovených týmto zákonom. Predaj lesných pozemkov vo vlastníctve štátu nie je možný."

M. KUKELKA:

"Mesto sa môže so štátom dohodnúť napríklad na prenájme týchto pozemkov. Bolo by to ale za komerčné ceny, určené znaleckým posudkom. V čase šetrenia a škrtania výdavkov je to ale skôr nereálne. Marián KUKELKA. RTVS."

Rádio Regina

Zmena zdola

Prečo ZMENA ZDOLA?

null

 

Prečo ZMENA ZDOLA

Pokusy ozdraviť politiku zhora boli dosiaľ neúspešné, ako to nedávno dokázal napríklad príbeh premiérky Ivety Radičovej. Ani najvyššia pozícia vo vláde ju neubránila pred tlakmi a nepriateľstvom takzvaných straníckych pozadí , ktorým prekážal jej dôraz na transparentnosť a jej boj s politickou korupciou. Prvá vláda, ktorá po čase vzbudila v občanoch nádej na zmenu, padla. Predčasné voľby priniesli len ďalšie posilnenie partokracie. Zmena je teraz už iba na občanoch, môže prísť už len od nich, zdola.

 


 

Sledujte aktuality na Facebooku:

 

stránka Zmeny zdola: http://www.facebook.com/zmenazdola

stránka Jána Budaja: http://www.facebook.com/jan.budaj.96

stránka Juraja Smatanu: http://www.facebook.com/smatana

stránka Eleny Pätoprstej: http://www.facebook.com/elena.patoprsta

stránka Jaromíra Šíbla: http://www.facebook.com/jaromir.sibl