Rádio Regina: BRATISLAVSKÍ MESTSKÍ POSLANCI SA PÝTAJÚ, KEDY BUDE HOTOVÁ AUTOBUSOVÁ STANICA

[2013-12-17] "Bratislava predá pozemky na Mlynských Nivách investorovi, ktorý na nich postaví multifunkčný projekt. Jeho súčasťou bude nová autobusová stanica Mlynské Nivy. Mesto za predané pozemky získa 2,5 milióna eur. Bude musieť vyriešiť tri majetkové problémy. Vlastníctvo bytu, ktorého sa domáha jeden z vlastníkov, vysporiadanie garáží vo vlastníctve tretích osôb a vysťahovanie mestského pohrebníctva." V príspevku hovorí viceprimátor Bratislavy Ján Budaj (Zmena zdola, DÚ).

Príspevok zaznel ako prvý v poradí v Žurnáli rádia Regina.

 

Marek PIVOLUSKA, moderátor:

"Bratislava predá pozemky na Mlynských Nivách investorovi, ktorý na nich postaví multifunkčný projekt. Jeho súčasťou bude nová autobusová stanica Mlynské Nivy. Mesto za predané pozemky získa 2,5 milióna eur. Bude musieť vyriešiť tri majetkové problémy. Vlastníctvo bytu, ktorého sa domáha jeden z vlastníkov, vysporiadanie garáží vo vlastníctve tretích osôb a vysťahovanie mestského pohrebníctva."

Branislav HELDES, redaktor:

"Spoločnosť Twin City zaplatí hlavnému mestu v najbližších týždňoch 1,5 milióna eur. Necelá tretina z tejto čiastky pôjde na vyriešenie spomínaných majetkových problémov. Zvyšný milión z prvej splátky by zostal už na účte Bratislavy. Mesto by tak s ním mohlo nakladať. S tým ale nesúhlasila poslankyňa Jarmila TVRDÁ. Ak by totiž mesto lokalitu Mlynských Nív nevysporiadalo, investor by mohol žiadať peniaze späť. Primátor Milan FTÁČNIK ale nerozumie, prečo chce Jarmila TVRDÁ blokovať celú sumu za pozemky, keď na majetkové vysporiadanie lokality stačí necelá pätina z tejto sumy."

Milan FTÁČNIK:

"Pani poslankyňa, vy sa snažíte zabrániť mestu získať peniaze do rozpočtu."

Jarmila TVRDÁ:

"Obávam sa, aby sme tento milión znova nemuseli ho reštrukturalizovať a zaplatíme oveľa viacej ako milión. Veľmi dobre tomu rozumiete."

B. HELDES:

"Problémom teda môže byť majetkové vysporiadanie bytu, o ktorý bojuje tamojší obyvateľ, niekoľko garáží vo vlastníctve tretích osôb a tak isto musí magistrát vysťahovať pohrebníctvo Marianum. Bratislavskí poslanci schválili priamy predaj mestských pozemkov investorovi. Ten ich zrekonštruuje, vybuduje nové cesty a tretinu plochy vráti mestu. Viceprimátor Ján BUDAJ povedal, že mu chýbajú záruky. Nechce, aby sa zopakoval prípad hlavnej železničnej stanice."

Ján BUDAJ:

"Aby sme nezopakovali scenár, na ktorý nadáva celá Bratislava. Aby sme odovzdali pozemky niekomu, kto mal naplniť verejný záujem, on tie pozemky dostal výhodne, nesúťažil, ale on na ten verejný záujem nemá možnosti, aby svoj investičný zámer realizoval."

B. HELDES:

"Riaditeľ magistrátu Rastislav GAJARSKÝ povedal, že pôjde o cesty 1. a 2. triedy a do vlastníctva mesta sa dostanú zo zákona. Spochybňovanie investora autobusovej stanice nie je na mieste. Myslí si poslanec Oliver KRÍŽ. V tomto prípade môže za súčasný stav aj mesto."

Oliver KRÍŽ:

"Oni by to už aj dávno realizovali, len čakajú práve na súhlas hlavného mesta a tento posledný pozemok. My sme práve tá brzda."

B. HELDES:

"Investor navyše musel roky čakať aj na zmeny územného plánu. Otázka kedy bude stáť autobusová stanica, je predčasná. Za investora hovorí Adrián RÁC."

Adrián RÁC:

"Keď mi niekto bude garantovať, že v nejakom termíne bude stavebné povolenie, možme sa baviť o tom, kedy bude stáť stanica."

B. HELDES:

"Po výstavbe stanice bude na Mlynských Nivách veľkorysý bulvár so zelenými plochami a priestorom pre chodcov aj cyklistov. Kedy sa tak stane, je neznáme. V ideálnom prípade najskôr v roku 2017. Branislav HELDES, RTVS."

Zmena zdola

Prečo ZMENA ZDOLA?

null

 

Prečo ZMENA ZDOLA

Pokusy ozdraviť politiku zhora boli dosiaľ neúspešné, ako to nedávno dokázal napríklad príbeh premiérky Ivety Radičovej. Ani najvyššia pozícia vo vláde ju neubránila pred tlakmi a nepriateľstvom takzvaných straníckych pozadí , ktorým prekážal jej dôraz na transparentnosť a jej boj s politickou korupciou. Prvá vláda, ktorá po čase vzbudila v občanoch nádej na zmenu, padla. Predčasné voľby priniesli len ďalšie posilnenie partokracie. Zmena je teraz už iba na občanoch, môže prísť už len od nich, zdola.

 


 

Sledujte aktuality na Facebooku:

 

stránka Zmeny zdola: http://www.facebook.com/zmenazdola

stránka Jána Budaja: http://www.facebook.com/jan.budaj.96

stránka Juraja Smatanu: http://www.facebook.com/smatana

stránka Eleny Pätoprstej: http://www.facebook.com/elena.patoprsta

stránka Jaromíra Šíbla: http://www.facebook.com/jaromir.sibl