Mgr. Stanislav Kováč, (51), filmár a dokumentarista

Profil kandidáta na predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja, ktorý súčasne kandiduje za poslanca Nitrianskeho samosprávneho kraja vo volebnom obvode č. 3 - v okrese Nitra.

 

Niečo o kandidátovi za predsedu Nitrianskeho  VÚC Stanislavovi Kováčovi

Kandidát pán Stanislav Kováč má 51 rokov. Narodil sa v Nitre, kde aj žije. Je ženatý a s manželkou majú dve, dnes už dospelé deti. Kováč je absolventom Univerzity Komenského v Bratislave, odbor sociálna práca. Má dlhoročné skúsenosti ako vedúci pracovník a manažér ( ZVJS, naposledy vo funkcii vedúceho úseku). Tieto skúsenosti uvítali aj na  Inštitúte vzdelávania ZVJS, kde  lektoroval sociálno-psychologické výcviky, zamerané na komunikáciu a riešenie konfliktov. Popri práci a rodine sa venuje aj dobrovoľníctvu, napríklad v projekte EÚ  LIFE na záchranu ohrozených druhov živočíchov v urbanizovanom prostredí. V CHKO Ponitrie pôsobí ako člen dobrovoľnej stráže prírody a venuje sa aj práci so žiakmi základných a stredných škôl na zvyšovaní ich environmentálneho povedomia a upevňovania vzťahu k Slovensku aj ku jeho  prírode (napr. v ZŠ Na Hôrke v Nitre).

 

Tento kandidát Zmeny zdola je nestraník, pred voličov  predstupuje ako bezúhonný občan, bez akýchkoľvek väzieb na politické či podnikateľské prostredie.

 

Problémy župy vidí hlavne v obmedzenom balíku financií, ktoré má VÚC k dispozícii na udržiavanie chodu celého kraja. Preto chce najviac energie sústrediť na ich získanie, najmä z jednotlivých štrukturálnych fondov EÚ. Nechce, aby sme stále počúvali v správach  koľko miliónov zostalo ešte nevyčerpaných...

 

Okrem maximalizácie úsilia na získanie financií z eurofondov by vykonal i opatrenia smerujúce k zvýšeniu transparentnosti výberových konaní pri prideľovaní verejných zákaziek, tu vidí najväčší priestor na prípadnú korupciu a odliv verejných financií spriazneným firmám. Z podnikateľských kruhov je počuť hlasy, že s obálkami s cenovými ponukami sa dá manipulovať a údajne unikajú informácie. Vykonal by opatrenia na minimalizovanie akýchkoľvek možností takto konať.

 

Výzva kandidáta za župana nitrianskeho samosprávneho kraja :
Namiesto frflania  sa dvihnime a poďme voliť!  Pamätajte, že členovia starých strán pôjdu túto sobotu voliť skoro všetci.  Vedia prečo: pri  nízkej účasti nás ostatných si môžu vlastne  zvoliť sami seba. Potom sa im ľahko panuje a neraz aj rozkráda, keď si sami vymenujú všetko vrátane kontrolných orgánov.

Aj preto je v našom kraji toľko ľudí sklamaných zo súčasných pomerov na Slovensku. Odchádzajú... aj mladí. Ľudia strácajú  dôveru v systém, keďže  nevie  urobiť koniec korupčným aféram, ktoré sa valia jedna  za druhou. Milióny eur miznú a vinníci si beztrestne užívajú. Ťažko je človeku sa na to pozerať! Ľudia sa najprv hnevajú a po čase sa stávajú apatickými  a ignorujú politické dianie. Je výnimkou vidieť mladého človeka do 25 rokov vo volebnej miestnosti. Dovolím si tvrdiť, že práve tento fenomén spôsobil zaostávanie Slovenska v ceste ku kvalitnej demokracii. To cítiť aj u nás v Nitrianskom kraji.
Slovensku by prospelo, keby všetci dali o svojich názoroch vedieť a išli voliť. Má to zmysel aj  vtedy, ak sa želateľný efekt nedostaví okamžite. O zdravie verejného života sa treba starať permanentne, inak sa jeho deformácií nikdy nezbavíme. Každá  vyslovená pravda a každý aktívny občan sa ráta... Pridajte sa!

Zmena zdola

Prečo ZMENA ZDOLA?

null

 

Prečo ZMENA ZDOLA

Pokusy ozdraviť politiku zhora boli dosiaľ neúspešné, ako to nedávno dokázal napríklad príbeh premiérky Ivety Radičovej. Ani najvyššia pozícia vo vláde ju neubránila pred tlakmi a nepriateľstvom takzvaných straníckych pozadí , ktorým prekážal jej dôraz na transparentnosť a jej boj s politickou korupciou. Prvá vláda, ktorá po čase vzbudila v občanoch nádej na zmenu, padla. Predčasné voľby priniesli len ďalšie posilnenie partokracie. Zmena je teraz už iba na občanoch, môže prísť už len od nich, zdola.

 


 

Sledujte aktuality na Facebooku:

 

stránka Zmeny zdola: http://www.facebook.com/zmenazdola

stránka Jána Budaja: http://www.facebook.com/jan.budaj.96

stránka Juraja Smatanu: http://www.facebook.com/smatana

stránka Eleny Pätoprstej: http://www.facebook.com/elena.patoprsta

stránka Jaromíra Šíbla: http://www.facebook.com/jaromir.sibl