STV1: OCHRANÁRI CHCÚ Z VYDRICE PRÍRODNÚ REZERVÁCIU

[2013-10-11] Z časti bratislavských mestských lesov sa môže stať prírodná rezervácia. Znamenalo by to prísnejšiu ochranu pred ťažbou dreva, výstavbou či poľovníctvom. Bratislavské regionálne ochranárske združenie navrhlo vyhlásiť za prírodnú rezerváciu lokalitu prameňa Vydrice. Ide o časť mestských lesov smerom na Raču v rozsahu 480 hektárov. Ochranárske združenie tvrdí, že ide o lesy osobitného určenia, ktoré majú slúžiť na rekreáciu a ochranu prírody.
STV1: OCHRANÁRI CHCÚ Z VYDRICE PRÍRODNÚ REZERVÁCIU

Jaromír Šíbl

Príspevok zaznel  11.októbra 2013 (od 31:20 min.)  v Správach STV1.

 

Moderátor:

"Z časti bratislavských mestských lesov sa môže stať prírodná rezervácia. Znamenalo by to prísnejšiu ochranu pred ťažbou dreva, výstavbou či poľovníctvom."

Kristína DOBROVODOVÁ, redaktorka:

"Bratislavské regionálne ochranárske združenie navrhlo vyhlásiť za prírodnú rezerváciu lokalitu prameňa Vydrice. Ide o časť mestských lesov smerom na Raču v rozsahu 480 hektárov. Ochranárske združenie tvrdí, že ide o lesy osobitného určenia, ktoré majú slúžiť na rekreáciu a ochranu prírody."

Jaromír ŠIBL, Bratislavské regionálne ochranárske združenie:

"Čo by v praxi malo znamenať, že ťažba dreva by mala byť až na poslednom mieste. V skutočnosti keď sa tam pôjdete pozrieť do toho lesa, tak sa tam pomerne veľmi intenzívne ťaží."

Ján BUDAJ, námestník primátora Bratislavy:

"Na tomto území chceme dosiahnuť, aby bola bezzásahová zóna, aby sa nerúbalo drevo, aby sa tam nerobili zásahy do prírody a tým by sa prvýkrát vrátil karpatský les priamo na území hlavného mesta. Treba povedať, že žiadne európske mesto zatiaľ v tom úsilí dosiahnuť vysoký stupeň biodiverzity sa k takémuto niečomu neprepracovalo."

K. DOBROVODOVÁ:

"Na navrhovanej mestskej prírodnej rezervácii pramene Vydrice má byť najvyšší piaty stupeň ochrany. V praxi to znamená, žiadna ťažba, žiaden vjazd motorových vozidiel, žiadne poľovníctvo, zemné práce ani výstavba. Za štandardných okolností tento stupeň ochrany zahŕňa aj obmedzený pohyb osôb. Zákon o ochrane prírody a krajiny však umožňuje poslednú podmienku zmeniť."

J. ŠIBL:

"Tzn. napriek tomu, že na území bude platiť piaty stupeň ochrany po vyhlásení, súčasne bude umožnený voľný pohyb všetkých návštevníkov, samozrejme s výnimkou motorových vozidiel, lesných mechanizmov a podobných vecí, ktoré nemajú v rezervácii čo robiť."

K. DOBROVODOVÁ:

"O návrhu za vyhlásenie prírodnej rezervácie lokality prameňa Vydrice budú rozhodovať mestskí poslanci na najbližšom zastupiteľstve. Kristína DOBROVODOVÁ, RTVS."

 

 

Zmena zdola

Prečo ZMENA ZDOLA?

null

 

Prečo ZMENA ZDOLA

Pokusy ozdraviť politiku zhora boli dosiaľ neúspešné, ako to nedávno dokázal napríklad príbeh premiérky Ivety Radičovej. Ani najvyššia pozícia vo vláde ju neubránila pred tlakmi a nepriateľstvom takzvaných straníckych pozadí , ktorým prekážal jej dôraz na transparentnosť a jej boj s politickou korupciou. Prvá vláda, ktorá po čase vzbudila v občanoch nádej na zmenu, padla. Predčasné voľby priniesli len ďalšie posilnenie partokracie. Zmena je teraz už iba na občanoch, môže prísť už len od nich, zdola.

 


 

Sledujte aktuality na Facebooku:

 

stránka Zmeny zdola: http://www.facebook.com/zmenazdola

stránka Jána Budaja: http://www.facebook.com/jan.budaj.96

stránka Juraja Smatanu: http://www.facebook.com/smatana

stránka Eleny Pätoprstej: http://www.facebook.com/elena.patoprsta

stránka Jaromíra Šíbla: http://www.facebook.com/jaromir.sibl