teraz.sk: Zástupcovia občanov s pripomienkami k volebnému zákonu neuspeli

[2013-08-06] Zástupcovia hromadnej pripomienky k návrhu zákona o podmienkach výkonu volebného práva nenašli s predstaviteľmi ministerstva vnútra spoločnú reč. Hromadnú pripomienku podpísalo 690 občanov.Ako povedal jeden z ich zástupcov Juraj Smatana, návrhy ministerstva považujú za šetrenie na tom najhoršom mieste.

Pokiaľ je to možné, prečítajte si nasledovný článok v pôvodnom kontexte na stránke teraz.sk:

"Výsledkom prerokovania je vlastne to, že rozpor trvá vo všetkých bodoch, ktoré sme požadovali,"uviedol pre TASR Smatana po skončení rozporového konania. Občanom, ktorí sa podpísali pod hromadnú pripomienku, sa napríklad nepáčil návrh, že do okresných a okrskových volebných komisií bude môcť delegovať svojich zástupcov len tá politická strana, ktorá v ostatných voľbách do Národnej rady SR získala aspoň tri percentá hlasov. "Naša argumentácia sa zameriavala hlavne na to, že vznikajú privilegované strany a že sa prenáša volebný výsledok z jedného obdobia do druhého úplne nesystémovo," argumentoval Smatana. Taktiež upozornil na prípad, ak sa strany rozhodnú pred voľbami vytvoriť koalíciu a v nasledujúcich voľbách už v koalícii nebudú.

"Preskúmame možnosť, či nie sú tieto články protiústavné, pretože ústava definuje, že musí byť rovný prístup k funkciám a tvrdíme, že delegáti malých alebo začínajúcich politických strán majú nerovný prístup k dôležitej funkcii člena okrskovej komisie," dodal na margo ďalšieho postupu Smatana. Keďže členom okrskových komisií sa za výkon ich činnosti platí, hlavným argumentom ministerstva pre navrhovanú zmenu bolo šetrenie peňazí. Rezort počíta s tým, že zmeny vo volebných zákonoch by mali v najbližších dvoch rokoch priniesť úsporu asi 1,5 milióna eur.

Zástupcovia občanov nepochodili ani s požiadavkou, aby ľudia dostávali v krajských a obecných voľbách zoznamy kandidátov do domácností. "Nie každý volič, to je plytvanie, ale každá domácnosť aby dostala zoznam kandidátov," ozrejmil Smatana. Podľa neho sa tak zvýši informovanosť voličov. Podľa návrhu obec uverejní zoznam zaregistrovaných kandidátov najneskôr 25 dní pred dňom konania volieb spôsobom "v mieste obvyklým". Zástupcovia verejnosti sa obávajú, že vo väčšine miest a obcí to znamená vyvesenie na úradnej tabuli, v lepšom prípade aj na webovej stránke obce. Takéto informovanie považujú za nedostatočné a šetrenie na informovanosti voličov za kontraproduktívne.

"Vzhľadom na to, že rezort vnútra sa zaoberá relevantnými pripomienkami k návrhu zákonov počas celého týždňa, konkrétnejšie informácie poskytneme až po vyhodnotení všetkých pripomienok a uzavretí celého procesu," uviedla pre TASR Dana Pohlodová z komunikačného odboru MV SR.

tasr

zahrnuté do:

Zmena zdola

Prečo ZMENA ZDOLA?

null

 

Prečo ZMENA ZDOLA

Pokusy ozdraviť politiku zhora boli dosiaľ neúspešné, ako to nedávno dokázal napríklad príbeh premiérky Ivety Radičovej. Ani najvyššia pozícia vo vláde ju neubránila pred tlakmi a nepriateľstvom takzvaných straníckych pozadí , ktorým prekážal jej dôraz na transparentnosť a jej boj s politickou korupciou. Prvá vláda, ktorá po čase vzbudila v občanoch nádej na zmenu, padla. Predčasné voľby priniesli len ďalšie posilnenie partokracie. Zmena je teraz už iba na občanoch, môže prísť už len od nich, zdola.

 


 

Sledujte aktuality na Facebooku:

 

stránka Zmeny zdola: http://www.facebook.com/zmenazdola

stránka Jána Budaja: http://www.facebook.com/jan.budaj.96

stránka Juraja Smatanu: http://www.facebook.com/smatana

stránka Eleny Pätoprstej: http://www.facebook.com/elena.patoprsta

stránka Jaromíra Šíbla: http://www.facebook.com/jaromir.sibl