Za zmenu [dokument]

Výzva, zverejnená v auguste 2010

Za zmenu

Od programov nových vlád občania oprávnene očakávajú zlepšenie správy vecí verejných. O to viac, ak sa pri vzniku prihlásia k demokratickým hodnotám novembra 1989. Po voľbách 2010 nová koalícia sľubuje ozdravenie pomerov. Preto apelujeme:

1. Objasnite zneužitia moci. A to nielen tie, čo sa udiali za vlády vašich politických protivníkov. Od politických amnestií, cez plejádu korupčných káuz, podvodov s deblokáciami alebo s pozemkami Slovenského pozemkového fondu, až po utajené zmluvy a nelegálne financovanie strán. Žiadame vás nielen o nulovú toleranciu ku zneužívaniu politickej moci – ale aj o nulovú zábudlivosť.

2. Postavte do popredia svojho záujmu ochranu zdravia občanov, kvalitu ich života, ochranu životného prostredia ako aj ochranu prírody. Tieto témy už roky poskytujú výhodné krytie na tunelovanie verejných zdrojov. Občianske iniciatívy boli vládnucimi garnitúrami zbavované kontrolného vplyvu a politici uprednostňovali záujmy podnikateľov na úkor verejného záujmu.

3. Prijmite zákony, ktoré umožnia reálnu a verejnú kontrolu legálnosti nadobudnutia majetkov politikov. Pri odstraňovaní neoprávnených výsad v politickej sfére znížte neadekvátne odmeny za predstieranú prácu, za zbytočné zahraničné cesty a pod. To všetko nielen preto, aby ste tým zmiernili rozpočtový deficit, ale kvôli zásade rovnakého metra.

4. Zrovnoprávnite politickú súťaž a zrušte neférové bariéry, ktoré sa postupom rokov dostali do jej pravidiel. Či ide o „mečiarovský“ celoslovenský volebný obvod, alebo chaotické volebné pravidlá. Skončite s kumuláciou funkcií, so systémom „dvojitých a trojitých stoličiek“, kedy sú poslanci NR SR súčasne aj poslancami regiónu, alebo poslancami miest a obcí.

5. Zastavte neustále zvyšovanie váhy peňazí v politickom živote a vo volebnej súťaži. Zaveďte finančné limity na politické kampane strán a zabezpečte kontrolovateľnosť financií vynakladaných na voľby.

6. Uskutočnite reformu financovania vedy a reformu financovania kultúry. Reči o vzdelanostnej ekonomike a kultúrne vyspelom štáte zostanú inak frázami. Slovensko oproti vyspelým štátom EU zaostáva v oboch smeroch, ak nedôjde k potrebnej zmene, zostane na úrovni európskej provincie.

7. Zlepšite kvalitu verejnoprávnych médií a nepripustite ich oslabenie. Podporujte  rozvoj kritického myslenia na verejnoprávnej pôde a usilujte sa tiež o to, aby sa zvýšil záujem občanov o verejný život.

8. Odpolitizujte štátnu správu. Spolitizovaná štátna správa je málo efektívna a je náchylná k politickej korupcii. Predpokladom k prevzatiu vplyvných úradov má byť v prvom rade odborná kompetencia, nielen stranícke záujmy.

9. Posilňujte postavenie SR v EÚ. Proces integrácie sa neskončil vstupom Slovenska do EÚ, občania potrebujú informovanosť o dianí v EÚ a angažovanosť politických autorít. Odmietnite oslabovanie postavenia SR v EÚ, poškodzuje to záujmy občanov SR.

10. Odstraňujte korupčné riziká. Nestačí nám, že sa kauzy zneužitia moci dostanú do médií. Ani to, že – v zriedkavom prípade – aj do rúk vyšetrujúcim orgánom. Kauzy sa potom opakujú na tých istých úradoch, lebo nedošlo ku potrebným systémovým zmenám. Po korupčných aférach majú nasledovať úpravy legislatívy alebo vnútorných predpisov inštitúcií, v ktorých sa rozhoduje o verejných zdrojoch.

11. Uskutočnite reformu v samospráve. Samospráva postupne nadobudla rozsiahle právomoci a disponuje neraz veľkými finančnými prostriedkami. K potrebnej prestavbe kontrolných mechanizmov však nedošlo. Zákony o miestnej a lokálnej verejnej správe si vyžadujú zásadné úpravy, lebo je očividné, že sa v nej darí korupcii a plytvaniu.

12.
Uskutočnite také zmeny v systéme tajných služieb, policajného vyšetrovania, prokuratúry a súdnictva, ktoré zabránia ich zneužívaniu a korupcii. Ide o kľúčové sektory štátnej moci, bez ich korektného fungovania nemožno o Slovensku hovoriť ako o právnom štáte.

 

Ján Budaj, (jeden zo zakladateľov a predseda VPN v r. 1989-90, poslanec mestského zastupiteľstva Bratislava)

Anton Sroholec (kňaz a predseda Konfederácie politických väzňov)

Eugen Gindl (jeden zo zakladateľov VPN, šéfredaktor denníka Verejnosť, publicista)

Ľubomír Feldek (jeden zo zakladateľov VPN, spisovateľ a publicista)

Ladislav Kováč (minister školstva v r. 1989-90, autor knihy Anatómia komunizmu)

Anton Popovič (študentský vodca z r. 1989, hud. skladateľ, dirigent, občiansky aktivista )

Vladimír Ondruš (podpredseda vlády v r. 1989-90, autor knihy Atentát na nežnú revolúciu)

Elena Pätoprstá (OZ Nádej pre Sad J. Kráľa)

Katarína Šimončičová (predsedníčka Mestského výboru SZOPK Bratislava)

Juraj Smatana (pedagóg, iniciatíva Považská Bystrica Otvorene)

zahrnuté do:

Zmena zdola

Prečo ZMENA ZDOLA?

null

 

Prečo ZMENA ZDOLA

Pokusy ozdraviť politiku zhora boli dosiaľ neúspešné, ako to nedávno dokázal napríklad príbeh premiérky Ivety Radičovej. Ani najvyššia pozícia vo vláde ju neubránila pred tlakmi a nepriateľstvom takzvaných straníckych pozadí , ktorým prekážal jej dôraz na transparentnosť a jej boj s politickou korupciou. Prvá vláda, ktorá po čase vzbudila v občanoch nádej na zmenu, padla. Predčasné voľby priniesli len ďalšie posilnenie partokracie. Zmena je teraz už iba na občanoch, môže prísť už len od nich, zdola.

 


 

Sledujte aktuality na Facebooku:

 

stránka Zmeny zdola: http://www.facebook.com/zmenazdola

stránka Jána Budaja: http://www.facebook.com/jan.budaj.96

stránka Juraja Smatanu: http://www.facebook.com/smatana

stránka Eleny Pätoprstej: http://www.facebook.com/elena.patoprsta

stránka Jaromíra Šíbla: http://www.facebook.com/jaromir.sibl