Pozvánka Jána Budaja pre občanov - 16. novembra 2014, od 18.30, Primaciálne námestie

Priatelia, ako sa zdá, oslavy 25 výročia v réžii súčasnej moci nebudú, opozícia je rozdrobená. Vládnuci s opozíciou sa nedohodnú a tak sa štandardná oslava Štátneho sviatku na Slovensku odkladá na neurčito : ) Čo už... pozývam teda priateľov a ľudí dobrej vôle v predvečer št.sviatku na Primaciálne námestie na kus reči, nejakú hudbu a pohár vína. Podrobnosti o kapelách a iných hosťoch budem vešať priebežne na túto nástenku. Termín : 16.11.2014, od 18,30 , Primaciálne námestie. Nenechajme si vziať možnosť byť pri tom prelome cesty : totalitné režimy trvali na Slovensku pol storočia, sme akurát v polčase. Je čo oslavovať? - pýtajú sa nespokojní ľudia a ja patrím k nim. Ale zhrňme si fakty, ktoré sú očividné :

Pred 25 rokov sme si vyvzdorovali občianske a ľudské práva, dosiahli sme to demonštráciami na námestiach a generálnym štrajkom (1989). Vynútili sme si slobodné voľby (1990), odchod okupačných vojsk (1990-91), vytvorili sme vlastný štát (1993) a ustáli sme jeho demokratickú orientáciu (1998).


Od r. 2004 sme súčasťou veľkého spoločenstva EÚ, od 2007 môžeme v EÚ voľne cestovať (Schengen) a od r. 2009 sme zvládli zavedenie spoločnej meny.

Cesta to bola tŕnistá, a padli sme na nej hádam do každej kaluže, ale zakaždým sme pokračovali. Kam ?

 

Súčasné generácie v Slovenskej republike spája vôla uchovať a dosiahnuť 4 základné ciele , ktoré boli definované ešte v Novembri 89 : mať slobodu, mier, demokraticky usporiadané pomery a prosperujúce hospodárstvo. Tieto ciele nás ako národ, aj národnosti žijúce v SR spájajú podnes, preto tu žijeme v porozumení napriek rôznosti konfesií, politických názorov, alebo jazyka.

Zaiste, politická prevádzka nesie zo sebou veľa konfrontácií a hádok, ale pokiaľ sa odohrávajú na scénach , kde patria (tzn. v parlamente a pod) môžeme byť pokojní. Nehádame sa , ani sa nestrieľame na uliciach. Myslím, že občania SR si uchovávajú potrebnú mieru občianskej spolupratričnosti, a vôle ísť dopredu. Prajem Vám všetkým, ktorí Ste rovnako kritickí ku našej politike, ako som ja, aby sme si aspoň tento jeden týždeň, na konci ktorého dobehneme do tej polovice historickej cesty z dvoch totalít, uchovávali dobrú vôľu a pokúsili sa pripustiť, že náš svet nie je najhorší z možných svetov. Pekný utorok, priatelia.

Zmena zdola

Prečo ZMENA ZDOLA?

null

 

Prečo ZMENA ZDOLA

Pokusy ozdraviť politiku zhora boli dosiaľ neúspešné, ako to nedávno dokázal napríklad príbeh premiérky Ivety Radičovej. Ani najvyššia pozícia vo vláde ju neubránila pred tlakmi a nepriateľstvom takzvaných straníckych pozadí , ktorým prekážal jej dôraz na transparentnosť a jej boj s politickou korupciou. Prvá vláda, ktorá po čase vzbudila v občanoch nádej na zmenu, padla. Predčasné voľby priniesli len ďalšie posilnenie partokracie. Zmena je teraz už iba na občanoch, môže prísť už len od nich, zdola.

 


 

Sledujte aktuality na Facebooku:

 

stránka Zmeny zdola: http://www.facebook.com/zmenazdola

stránka Jána Budaja: http://www.facebook.com/jan.budaj.96

stránka Juraja Smatanu: http://www.facebook.com/smatana

stránka Eleny Pätoprstej: http://www.facebook.com/elena.patoprsta

stránka Jaromíra Šíbla: http://www.facebook.com/jaromir.sibl