Tlačová správa k rezervácii Pramene Vydrice z 11.10.2013

[2013-10-11] Strana Zmena zdola, Demokratická únia, podporuje snahy ochrancov prírody o vyhlásenie rezervácie s 5.stupňom ochrany v povodí riečky Vydrica medzi Panovou lúkou a Malým Slavínom v Bratislave. Informovali o tom novinárov 11.októbra 2013 jej predseda a viceprimátor Bratislavy Ján Budaj a Jaromír Šíbl, podpredseda Bratislavského regionálneho ochranárskeho združenia. Zmena zdola, DÚ sa takisto bude snažiť pôsobiť, aby sa do vlastníctva mesta Bratislavy dostali lesné územia v katastri Bratislavy, vlastnené štátom a spravované podnikom Lesy SR, š.p.

Tlačová správa strany Zmena zdola. DÚ z 11.10.2013

Strana Zmena zdola, Demokratická únia,  podporuje snahy ochrancov prírody o vyhlásenie rezervácie s 5.stupňom ochrany  v povodí riečky Vydrica medzi Panovou lúkou a Malým Slavínom v Bratislave. Informovali o tom novinárov 11.októbra 2013 jej predseda a viceprimátor Bratislavy Ján Budaj  a Jaromír Šíbl, podpredseda  Bratislavského regionálneho ochranárskeho združenia. Zmena zdola, DÚ sa takisto bude snažiť pôsobiť, aby sa do vlastníctva mesta Bratislavy dostali lesné územia v katastri Bratislavy, vlastnené štátom a spravované podnikom Lesy SR, š.p.

Petíciu s 10 453 podpismi za vyhlásenie rezervácie Pramene Vydrice (Evolučný park Bratislava) odovzdali primátorovi Bratislavy aktivisti 27.júna 2013. Materiál s návrhom posunula mestská rada na nadchádzajúce  októbrové zasadnutie mestského zastupiteľstva Bratislavy.

Horné povodie riečky Vydrica v bratislavskej časti Malých Karpát sa vďaka relatívnej odľahlosti stalo útočiskom pre viaceré druhy vzácnych a chránených živočíchov a človek tu môže stále obdivovať prírodu v jej plnej kráse. Ide o územie cca 475 hektárov, ktorého väčšiu časť vlastní mesto a spravujú Mestské lesy,  menšia časť územia patrí iným vlastníkom. Vyhlásenie rezervácie 5.stupňa alebo jej alternatívy, bezzásahového lesa,  by znamenalo zákaz ťažby dreva, poľovnej činnosti, vjazdu motorových vozidiel. V oboch alternatívach pohyb peších návštevníkov, cyklistov, ani bežkárov nebude nijako obmedzovaný a zostanú zachované aj miesta vyhradené na rekreáciu a táborenie, rovnako ako budú ďalej udržiavané turistické chodníky.V  prípade rezervácie by si vlastníci za ušlý zisk v dôsledku zákazu ťažby mohli uplatniť u štátu náhradu . Ak by sa schválil na tomto území bezzásahový les, na náhradu za obmedzenie užívania lesa by vlastníci nemali nárok.

Riaditeľ Mestských  lesov Vladimír Kutka v stanovisku zo 6.júna 2013 argumentuje proti vyhláseniu rezervácie, ktorá leží na zlomku rozlohy územia spravovaného Mestskými lesmi, s argumentom, že sa tam nachádza len umelý, nepôvodný les, inde zas tvrdí, že je tu karpatský les nepoškodený a doterajší spôsob ochrany je dostačujúci, čím si sám odporuje. Podľa ochranárov  sú v mestskom lese dodnes lokality s hodnotnými biotopmi národného aj nadnárodného významu, napr. len zo skupiny vtákov tu žije vyše 40 chránených druhov,  a po skončení ťažby  prírodná hodnota ešte vzrastie, v hlavnom meste získame autentické prírodné územie, čím budeme v Európe unikátnym hlavným mestom.

Alternatíva rezervácie si proti bezzásahovému lesu bude vyžadovať viac administratívnych úkonov pri povoľovaní plánovaného tunelu pod Karpatmi, v princípe však nie je jeho prekážkou, ako argumentujú jej odporcovia.

Viceprimátor Ján Budaj ďalej informoval o snahe požiadať štát o odovzdanie štátnych lesov, obhospodarovaných podnikom Lesy SR, š.p., do vlastníctva mesta. Mesto Bratislava by mohlo byť lepším vlastníkom a zabezpečiť lepšie využitie územia na rekreáciu. Jedná sa prevažne o územia v hraničných zónach, ktoré boli sprístupnené po otvorení hraníc v r.1989.Zmena zdola

Prečo ZMENA ZDOLA?

null

 

Prečo ZMENA ZDOLA

Pokusy ozdraviť politiku zhora boli dosiaľ neúspešné, ako to nedávno dokázal napríklad príbeh premiérky Ivety Radičovej. Ani najvyššia pozícia vo vláde ju neubránila pred tlakmi a nepriateľstvom takzvaných straníckych pozadí , ktorým prekážal jej dôraz na transparentnosť a jej boj s politickou korupciou. Prvá vláda, ktorá po čase vzbudila v občanoch nádej na zmenu, padla. Predčasné voľby priniesli len ďalšie posilnenie partokracie. Zmena je teraz už iba na občanoch, môže prísť už len od nich, zdola.

 


 

Sledujte aktuality na Facebooku:

 

stránka Zmeny zdola: http://www.facebook.com/zmenazdola

stránka Jána Budaja: http://www.facebook.com/jan.budaj.96

stránka Juraja Smatanu: http://www.facebook.com/smatana

stránka Eleny Pätoprstej: http://www.facebook.com/elena.patoprsta

stránka Jaromíra Šíbla: http://www.facebook.com/jaromir.sibl