Bratislavský kuriér: Bratislava by mohla mať unikátny Evolučný park, spísali petíciu

[2013-07-01] Luraj Lukáč, Lesoochranárske zoskupenie VLK: "Veľmi ma mrzí to, čo hovoril pán primátor, pretože zbytočne straší obyvateľov, v prirodzenom lese nie sú popadané stromy, pretože o popadané stromy sa starajú huby a baktérie.“

Pokiaľ je to možné, prečítajte si nasledovný článok v pôvodnom kontexte na stránke:

http://www.bratislavskykurier.sk/data/MediaLibrary/0/2645/kurier12.pdf

 

Evolučný park Bratislava má byť zriadený formou prírodnej rezervácie „Pramene Vydrice“ na ploche približne 480 ha. „Ak vypočujete hlasy občanov, ktorí podpísali túto petíciu a vyhlásite rezerváciu, vaše meno sa dostane do učebníc,“ povedala pri odovzdávaní petície primátorovi členka petičného výboru Eva Šepiczová. „Ja vám chcem povedať, že to nebude také jednoduché, ako to vidíte vy, pretože ak tam vyhlásime rezerváciu, nemôžeme riešiť otázku výstavby diaľnice D4,“ povedal pri preberaní petície primátor. Keďže petícia má 10500 podpisov, zastupiteľstvo sa ňou bude musieť zaoberať. Podľa primátora ju poslanci na rokovanie dostanú v septembri. Stavba diaľnice podľa Juraja Lukáča zo zoskupenia VLK nie je v tomto prípade prekážkou. „Plán diaľnice neblokuje vyhlásenie rezervácie, na Slovensku také rezervácie sú, pod ktorými vedú diaľnice,“ oponoval Lukáč. Evolučný park by mohol byť unikátom v rámci celej Európy. Nachádza sa len kúsok od mesta, čo žiadne iné európske hlavné mesto nemá. „Skúste ísť do Londýna, Paríža, Moskvy, Varšavy. Z mesta sa nikde nedostanete za tridsať minút chôdze do prirodzeného lesa,“ hovorí Lukáč. Primátor pri rozhovore s aktivistami vyjadril aj obavu nad tým, že les, o ktorý sa nik nestará, nebude môcť slúžiť obyvateľom. „Môžeme tam prestať ťažiť a budeme sa k tomu správať ako k bezzásahovému lesu, aj keď neviem, čo na to povedia občania, ktorí chodia napríklad na Pánova lúku a za päť rokov tam popadá niekoľko stromov... o tomto treba diskutovať,“ povedal Ftáčnik. „Veľmi ma mrzí to, čo hovoril pán primátor, pretože zbytočne straší obyvateľov, v prirodzenom lese nie sú popadané stromy, pretože o popadané stromy sa starajú huby a baktérie,“ vysvetlil Lukáč. Celé navrhované chránené územie sa nachádza v katastrálnych územiach Rača, Svätý Jur, Vinohrady a Záhorská Bystrica.„Vyskytujú sa tu viaceré vzácne druhy živočíchov, napríklad bocian čierny, salamandra škvrnitá, z bezstavovcov rak riavový, či fúzač alpský,“ povedal Ján Kaľavský, environmentalista z Bratislavského regionálneho ochranárskeho združenia. (pj)

Zmena zdola

Prečo ZMENA ZDOLA?

null

 

Prečo ZMENA ZDOLA

Pokusy ozdraviť politiku zhora boli dosiaľ neúspešné, ako to nedávno dokázal napríklad príbeh premiérky Ivety Radičovej. Ani najvyššia pozícia vo vláde ju neubránila pred tlakmi a nepriateľstvom takzvaných straníckych pozadí , ktorým prekážal jej dôraz na transparentnosť a jej boj s politickou korupciou. Prvá vláda, ktorá po čase vzbudila v občanoch nádej na zmenu, padla. Predčasné voľby priniesli len ďalšie posilnenie partokracie. Zmena je teraz už iba na občanoch, môže prísť už len od nich, zdola.

 


 

Sledujte aktuality na Facebooku:

 

stránka Zmeny zdola: http://www.facebook.com/zmenazdola

stránka Jána Budaja: http://www.facebook.com/jan.budaj.96

stránka Juraja Smatanu: http://www.facebook.com/smatana

stránka Eleny Pätoprstej: http://www.facebook.com/elena.patoprsta

stránka Jaromíra Šíbla: http://www.facebook.com/jaromir.sibl