Bratislavská televízia: Komunálny duel Ján Budaj vs. Marian Greksa

[2013-06-28] Moderátor Rastislav Iliev spovedá bratislavských komunálnych politikov Jána Budaja ( Zmena zdola, DÚ) a Marian Greksu (platforma Liberálna dohoda ) o nedávnom prerokovaní zmien a doplnkov k územnému plánu mesta v mestskom zastupiteľstve.
Bratislavská televízia: Komunálny duel Ján Budaj vs. Marian Greksa

Zľava moderátor Rastislav Iliev, Ján Budaj a Marian Greksa.

Po novom bude mesto Bratislava prijímať zmeny územného plánu priebežne a nie raz za štyri roky, ako tomu bolo doteraz. Mestskí poslanci budú hlasovať jednotlivo o každej zmene a nie o celom balíku zmien a doplnkov k územnému plánu.

 

Záznam relácie komunálnej televízie si pozrite na tejto adrese.

Zmena zdola

Prečo ZMENA ZDOLA?

null

 

Prečo ZMENA ZDOLA

Pokusy ozdraviť politiku zhora boli dosiaľ neúspešné, ako to nedávno dokázal napríklad príbeh premiérky Ivety Radičovej. Ani najvyššia pozícia vo vláde ju neubránila pred tlakmi a nepriateľstvom takzvaných straníckych pozadí , ktorým prekážal jej dôraz na transparentnosť a jej boj s politickou korupciou. Prvá vláda, ktorá po čase vzbudila v občanoch nádej na zmenu, padla. Predčasné voľby priniesli len ďalšie posilnenie partokracie. Zmena je teraz už iba na občanoch, môže prísť už len od nich, zdola.

 


 

Sledujte aktuality na Facebooku:

 

stránka Zmeny zdola: http://www.facebook.com/zmenazdola

stránka Jána Budaja: http://www.facebook.com/jan.budaj.96

stránka Juraja Smatanu: http://www.facebook.com/smatana

stránka Eleny Pätoprstej: http://www.facebook.com/elena.patoprsta

stránka Jaromíra Šíbla: http://www.facebook.com/jaromir.sibl