Postoy.sk / NÁZOR: Anna Hlaváčová o Jánovi Budajovi

[2010-11-16] Jána Budaja poznám z konca 80. rokov. Vďaka nemu som spoznala aj Dominika Tatarku. Anna A. Hlaváčová Autorka je režisérka a scenáristka, zaoberá sa dejinami a teóriou umenia.

Pokiaľ je to možné, prečítajte si nasledovný článok v pôvodnom kontexte na stránke:

http://www.postoy.sk/o_janovi_budajovi

 

Zvlášť silným zážitkom bolo, keď sa v byte Budajovcov na Moskovskej ulici Dominik vrátil do Katolíckej cirkvi, ktorú opustil v povojnových rokoch. Pamätám si tých deväť Tatarkových krokov v ústrety skromnému biskupovi malej postavy v ošumelom obleku. Biskup Korec nezvyknutý na takéto gestá ho zdvíhal z pokľaku. V tom kontraste obradnosti a civilnosti bol celý ten čas, čo bol Dominik preč...

Bol to Ján Budaj, kto ma v prvý deň mobilizácie síl poslal dvíhať telefóny v byte Milana Kňažka. Takto sa pre mňa začalo novembrové dianie. Všetci kamaráti mali rušno, kým ja som sa v tichu prechádzala po cudzom byte...

Potom som dlhé roky cestovala a slovenskú politiku som sledovala len okrajovo. Vždy mi v nej chýbala mimoriadna prirodzená inteligencia a pohotovosť Jána Budaja, jeho vyjadrovacie a pamäťové kvality.

Ak Budajov program akcentuje urbanizmus a ekológiu, verím mu. Veď to nie sú témy, ktoré si dal do kampane včera, ale veci, za ktoré sa zasadzoval celé desaťročia, za každých okolností. Pri podobných bodoch programov je u viacerých kandidátov garanciou ich napĺňania práve osobnosť. Ján Budaj už niečo ustál.

Čakala som na vhodnú príležitosť vydať svedectvo o Jánovi Budajovi. Jeho kandidatúra na primátora je tou príležitosťou. Bilboardov nemá veľa, za jeho kampaňou nestojí veľký kapitál. Aj v tejto situácii ho odporúčam svojim slabým hlasom, ale z hĺbky duše, vašim srdciam a úsudkom.

Anna A. Hlaváčová
Autorka je režisérka a scenáristka, zaoberá sa dejinami a teóriou umenia.

Články v rubrike Názor nemusia odrážať názor redakcie.

Zmena zdola

Prečo ZMENA ZDOLA?

null

 

Prečo ZMENA ZDOLA

Pokusy ozdraviť politiku zhora boli dosiaľ neúspešné, ako to nedávno dokázal napríklad príbeh premiérky Ivety Radičovej. Ani najvyššia pozícia vo vláde ju neubránila pred tlakmi a nepriateľstvom takzvaných straníckych pozadí , ktorým prekážal jej dôraz na transparentnosť a jej boj s politickou korupciou. Prvá vláda, ktorá po čase vzbudila v občanoch nádej na zmenu, padla. Predčasné voľby priniesli len ďalšie posilnenie partokracie. Zmena je teraz už iba na občanoch, môže prísť už len od nich, zdola.

 


 

Sledujte aktuality na Facebooku:

 

stránka Zmeny zdola: http://www.facebook.com/zmenazdola

stránka Jána Budaja: http://www.facebook.com/jan.budaj.96

stránka Juraja Smatanu: http://www.facebook.com/smatana

stránka Eleny Pätoprstej: http://www.facebook.com/elena.patoprsta

stránka Jaromíra Šíbla: http://www.facebook.com/jaromir.sibl