Iniciatíva Za zmenu, 2. časť

Po liste adresovanom predstaviteľom novej koalície a premiérke pred uzavretím vládneho vyhlásenia vyzvala iniciatíva Za zmenu poslancov NR SR, aby dodržali svoje volebné sľuby, pokiaľ ide o poslaneckú imunitu. Keďže jej obmedzenie stále narážalo na predstierané právne alebo politické výhrady (nedá sa to, nebolo by to právne čisté, bolo by to politicky proti nám zneužité...) navrhli sme poslancom, aby sa imunity "samozbavili", čiže aby vyhlásili, že ju už nebudú uplatňovať. V praxi by to napríklad znamenalo, že poslanci by sa v prípade potreby sami zasadzovali o zbavenie poslaneckej imunity a najmä - že by za zmenu zákona zahlasovali.

Príbeh s imunitou, ako sa odvíjal od nástupu vlády Ivety Radičovej, poznáte. Tu je náš list z roku 2010. Ako vidíte, rady signatárov iniciatívy Za zmenu  sa rozšírili. Na výzvu reagovala pozitívne  iba jedna jediná poslankyňa, bývalá sudkyňa pani Dubovcová. Vyhlásila, že je pripravená neuplatňovať si imunitu, tak ako to navrhla iniciatíva Za zmenu. 
Hovorí sa, že táto nezávislá bola jednou z mála stúpenkýň premiérky v poslaneckom zbore SDKÚ. Možno aj preto ju poslali mimo politiky. Je novou ombudsmankou SR.

Toto je text druhej výzvy Za zmenu, adresovanej 150 poslancom NR SR, najmä z vládnucich strán:

Vážená pani poslankyňa, vážený pán poslanec,

Iniciatíva Za zmenu apeluje na vládnuce strany, aby pamätali na svoje volebné sľuby a pripomenula im 12 zásadných tém, bez ktorých riešenia sa naša situácia nepohne dopredu (výzvu Za zmenu č. 1 pripájame v prílohe). Je ešte priskoro zhodnotiť, ako sa nová koalícia k výzve postavila  - a už je tu prvá skúška:
Koalícia ohlásila vôľu obmedziť poslaneckú imunitu - tak ako to strany, ktoré ju zostavili, sľubovali voličom. Sľubovali to aj politici opozície. Po voľbách však  oznámili, že obmedzenie imunity nepodporia. Hoci aj opozičné strany v zásade súhlasia, že poslanecké výsady sú nadmerné, obávajú sa zneužitia moci.
Opakuje sa teda obraz, ktorý sme už videli niekoľkokrát: časť poslancov a politikov sľubuje sebaobmedzenie, ale keď má prísť ku činom, chýba politická vôľa.
Domnievame sa, že v tejto situácii má poslanec či poslankyňa, ktorí sa stotožňujú s požiadavkou obmedziť poslanecké výsady, v rukách jednoduché riešenie: môžu vyhlásiť, že nebudú užívať výsady ani uplatňovať poslaneckú imunitu, okrem imunity vzťahujúcej sa na výroky, ktoré odznejú v rokovacej sále NR SR.
Ukážu tým, že sa nemienia chrániť pred spravodlivosťou v ničom, čo nesúvisí s výkonom ich poslaneckej funkcie. Ukážu tým tiež to, že ako poslanci sú schopní v etických otázkach konať podľa vlastného vedomia a svedomia - bez toho, aby im ku tomu musel dať niekto súhlas.

Dovoľujeme si obrátiť sa na Vás, ako ústavného činiteľa a člena  NR SR: užívanie imunity alebo poslaneckých výsad je len a len vo Vašich rukách. Je len na vás osobne, či sa verejným vyhlásením zaviažete neuplatňovať výsady idúce nad rámec imunity v rokovacej sále NR SR, alebo nie.

Dovoľte mi, aby som Vás ku takémuto rozhodnutiu menom svojím aj ďalších signatárov, vyzval. Prispejete tým osobne k tomu, aby sa medzi verejnosťou začala obnovovať dôvera voči parlamentu a aby v ňom uvidela mužov a ženy, ktoré si zaslúžia rešpekt.

S úctou


Ján Budaj (jeden zo zakladateľov a predseda VPN v r. 1989-90, poslanec mestského zastupiteľstva Bratislava)
Pavol Demeš (minister vlády 1991-92, pracuje v treťom sektore)
Eugen Gindl (jeden zo zakladateľov VPN, šéfredaktor denníka Verejnosť, publicista)
Ľubomír Feldek (jeden zo zakladateľov VPN, spisovateľ a publicista)
Ladislav Kováč (minister školstva v r. 1989-90, autor knihy Anatómia komunizmu)
Peter Križan (lekár, aktivista v kresťanských organizáciách)
Anton Popovič (študentský vodca z r. 1989, hudobný skladateľ, dirigent, občiansky aktivista )
Vladimír Ondruš (podpredseda vlády v r. 1989-90, autor knihy Atentát na nežnú revolúciu)
Elena Pätoprstá (Protikorupčná pracovná skupina Ekofóra)
Anton Srholec (kňaz, zakladateľ charitatívneho útulku RESOTY, predseda Konfederácie politických väzňov)
Katarína Šimončičová (predsedníčka Mestského výboru SZOPK Bratislava)
Juraj Smatana (environmentalista, šéfredaktor Považská Bystrica Otvorene)

V Bratislave, 10. 9. 2010

zahrnuté do:

Zmena zdola

Prečo ZMENA ZDOLA?

null

 

Prečo ZMENA ZDOLA

Pokusy ozdraviť politiku zhora boli dosiaľ neúspešné, ako to nedávno dokázal napríklad príbeh premiérky Ivety Radičovej. Ani najvyššia pozícia vo vláde ju neubránila pred tlakmi a nepriateľstvom takzvaných straníckych pozadí , ktorým prekážal jej dôraz na transparentnosť a jej boj s politickou korupciou. Prvá vláda, ktorá po čase vzbudila v občanoch nádej na zmenu, padla. Predčasné voľby priniesli len ďalšie posilnenie partokracie. Zmena je teraz už iba na občanoch, môže prísť už len od nich, zdola.

 


 

Sledujte aktuality na Facebooku:

 

stránka Zmeny zdola: http://www.facebook.com/zmenazdola

stránka Jána Budaja: http://www.facebook.com/jan.budaj.96

stránka Juraja Smatanu: http://www.facebook.com/smatana

stránka Eleny Pätoprstej: http://www.facebook.com/elena.patoprsta

stránka Jaromíra Šíbla: http://www.facebook.com/jaromir.sibl