Zmena zdola žiada okamžité prepustenie aktivistov Greenpeace z väzby a riešenie skutočných problémov na Hornej Nitre

(Tlačová správa, 2. 12. 2018, 15:29) Ján Budaj: "Postup slovenských orgánov považujem za šikanovanie a zastrašovanie občanov, upozorňujúcich na neriešenie závažných problémov, ohrozujúcich zdravie obyvateľov Hornej Nitry."

Zmena zdola žiada okamžité prepustenie aktivistov Greenpeace z väzby a riešenie skutočných problémov na Hornej Nitre

(Tlačová správa, 2. 12. 2018, 15:29)

 

V polovici októbra aktivisti Greenpeace zistili v sedimentoch v okolí banských výpustov odpadových vôd alarmujúce hodnoty arzénu. Vzorky analyzovali akreditované laboratóriá ALS Czech Republic, s.r.o. Arzén má toxické účinky pre ľudské zdravie a je mutagénny a karcinogénny. Toto nové zistenie len podčiarkuje nevyhnutnosť utlmiť ťažbu uhlia. Nezmyselnosť dotovania zdravie ohrozujúcej ťažby sa zvýraznila faktom, že bane ťažia iba vďaka dovozu pracovníkov zo zahraničia.

Pod tlakom verejnosti dala  vláda SR do medzirezortného pripomienkového konania návrh na útlm ťažby. Lenže namiesto útlmu navrhovaný postup podnecuje zrýchlenie ťažby uhlia. Pokračovať majú aj dotácie do ekonomicky nerentabilnej ťažby.

 

Preto dvanásti aktivisti zo Slovenska, Českej republiky, Fínska a Belgicka vyvesili v stredu 28. novembra na ťažobnú vežu uhoľnej spoločnosti Hornonitrianske bane Prievidza transparent proti pokračovaniu ohrozovania životného prostredia a zdravia obyvateľov.

Okresný súd v Prievidzi však dnes rozhodol, že 12 aktivistov organizácie Greenpeace budú stíhať vo väzbe. Je to prvýkrát v histórii Slovenskej republiky, že enviro aktivistov za nenásilnú akciu a prejavený názor budú držať  vo vyšetrovacej väzbe.

 

Zmena zdola považuje väznenie aktivistov za priestupok za zastrašovanie. Okresný súd v Prievidzi použil v tomto prípade väzbu, akoby hrozilo ovplyvňovanie vyšetrovania, alebo útek pred spravodlivosťou.

 

Ján Budaj, predseda Zmeny zdola, poslanec NR SR:  "Obdobnú protestnú akciu vo štvrtok podnikli aktivisti Greenpeace v Poľsku, kde tiež protestovali voči bezohľadnosti elektrárne, spaľujúcej veľké množstvá uhlia. Aktivisti boli obvinení z priestupku a už sú na slobode. Postup slovenských orgánov považujem za šikanovanie a zastrašovanie občanov, upozorňujúcich na neriešenie závažných problémov, ohrozujúcich zdravie obyvateľov Hornej Nitry. Na prebiehajúcej schôdzi NR SR budem v tejto veci interpelovať ministra spravodlivosti a ministerku vnútra."

 

Juraj Smatana, poslanec Trenčianskeho samosprávneho kraja, (Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska): „Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja nedávno odmietlo schváliť zmeny a doplnky územného plánu, ktoré by umožnili rozširovanie ťažby nekvalitného hnedého uhlia, ktorého spaľovanie je ekonomicky vysoko nevýhodné a bolo by nemožné bez dotácií, ktoré platíme v našich účtoch za elektrinu. Iniciujem spoločné stanovisko poslancov TSK za pravicovú koalíciu proti šikanovaniu aktívnych občanov. Veď aktivisti iba naliehavejšou formou žiadali to isté, čo náš poslanecký klub vyjadril svojim hlasovaním."

 

Kontakt: Juraj Smatana, juraj.smatana@zmenazdola.sk

zahrnuté do:

Zmena zdola

Prečo ZMENA ZDOLA?

null

 

Prečo ZMENA ZDOLA

Pokusy ozdraviť politiku zhora boli dosiaľ neúspešné, ako to nedávno dokázal napríklad príbeh premiérky Ivety Radičovej. Ani najvyššia pozícia vo vláde ju neubránila pred tlakmi a nepriateľstvom takzvaných straníckych pozadí , ktorým prekážal jej dôraz na transparentnosť a jej boj s politickou korupciou. Prvá vláda, ktorá po čase vzbudila v občanoch nádej na zmenu, padla. Predčasné voľby priniesli len ďalšie posilnenie partokracie. Zmena je teraz už iba na občanoch, môže prísť už len od nich, zdola.

 


 

Sledujte aktuality na Facebooku:

 

stránka Zmeny zdola: http://www.facebook.com/zmenazdola

stránka Jána Budaja: http://www.facebook.com/jan.budaj.96

stránka Juraja Smatanu: http://www.facebook.com/smatana

stránka Eleny Pätoprstej: http://www.facebook.com/elena.patoprsta

stránka Jaromíra Šíbla: http://www.facebook.com/jaromir.sibl