Zelení zo Zmeny zdola sa začali chystať na budúce komunálne voľby

[2013-11-17] Na pôde Zmeny zdola vznikla pri príležitosti tohtoročného 17. novembra platforma Zelení. Pôsobiť bude vo všetkých regiónoch Slovenska najmä na miestnej úrovni a získavať občanov, ktorí sa chcú angažovať v komunálnej sfére s programom ochrany prírody, životného prostredia a kvality života.

Zelení zo Zmeny zdola sa začali chystať na budúce komunálne voľby

Iniciatíva 17. novembra

Na pôde Zmeny zdola vznikla pri príležitosti tohtoročného 17. novembra platforma Zelení.
Pôsobiť bude vo všetkých regiónoch Slovenska najmä na miestnej úrovni a získavať občanov, ktorí sa chcú angažovať v komunálnej sfére s programom ochrany prírody, životného prostredia a kvality života.
Platforma chce v priebehu roka, ktorý ostáva do komunálnych volieb, pripraviť podmienky pre úspešnú účasť kandidátov s týmto programom v komunálnych voľbách v novembri 2014. Výzvu obnoviť záujem na správe vecí verejných adresujú Zelení aj smerom ku občianskym združeniam a organizáciám, zameraných na ochranu životného prostredia a zlepšovanie kvality života.

Kontaktné osoby platformy Zelených na pôde Zmeny zdola sú:

RNDr. Jaromír Šíbl, PhD., ekológ a ochranca prírody, poslanec Karlovej Vsi, Bratislava, sibl@broz.sk, 0904382533

Ing. arch. Mgr. art. Elena Pätoprstá, aktivistka, poslankyňa Petržalky a Bratislavského samosprávneho kraja, elena.patoprsta@zmenazdola.sk, 0905537102

Ing. Róbert Oružinský, lesník a ekológ, obec Krajné, oruzinsky@strazov.sk, 0907871641

Mgr. Juraj Smatana, aktivista, poslanec Považskej Bystrice a Trenčianskeho samosprávneho kraja, smatana@strazov.sk, 0907034666

Zmena zdola

Prečo ZMENA ZDOLA?

null

 

Prečo ZMENA ZDOLA

Pokusy ozdraviť politiku zhora boli dosiaľ neúspešné, ako to nedávno dokázal napríklad príbeh premiérky Ivety Radičovej. Ani najvyššia pozícia vo vláde ju neubránila pred tlakmi a nepriateľstvom takzvaných straníckych pozadí , ktorým prekážal jej dôraz na transparentnosť a jej boj s politickou korupciou. Prvá vláda, ktorá po čase vzbudila v občanoch nádej na zmenu, padla. Predčasné voľby priniesli len ďalšie posilnenie partokracie. Zmena je teraz už iba na občanoch, môže prísť už len od nich, zdola.

 


 

Sledujte aktuality na Facebooku:

 

stránka Zmeny zdola: http://www.facebook.com/zmenazdola

stránka Jána Budaja: http://www.facebook.com/jan.budaj.96

stránka Juraja Smatanu: http://www.facebook.com/smatana

stránka Eleny Pätoprstej: http://www.facebook.com/elena.patoprsta

stránka Jaromíra Šíbla: http://www.facebook.com/jaromir.sibl