Iniciatíva Zmeny zdola, DÚ za to aby sa bratislavské Námestie hraničiarov zrekultivovalo na Park sv. Cyrila a Metoda

[2013-07-04] Poslanec a námestník primátora hlavného mesta SR Bratislavy Ján Budaj v spolupráci s poslancom mestského a miestneho zastupiteľstva Petrom Hochschornerom a s poslancami miestneho zastupiteľstva MČ Petržalka Ivanou Brezinskou a Elenou Pätoprstou prichádzajú s iniciatívou na rekultiváciu zanedbaného parku na Námestí hraničiarov a navrhujú aby sa z neho stal Park sv. Cyrila a Metoda.
Iniciatíva Zmeny zdola, DÚ za to aby sa bratislavské Námestie hraničiarov zrekultivovalo na Park sv. Cyrila a Metoda

Reliéf na bráne na Kapucínskej ulici v Bratislave.

V mestskom zastupiteľstve Bratislavy sa v uplynulých mesiacoch nepodarilo ani na druhý pokus dosiahnuť konsenzus v otázke umiestnenia súsošia sv. Cyrila a Metoda na území hlavného mesta. Pri  príležitosti 1150. výročia ich príchodu na naše územie  sa v  Bratislave nevytvorila ani iná trvalá pripomienka,  ich meno nenesie žiadna ulica, ani námestie.

 

Túto situáciu chcú zmeniť vyššie uvedení mestskí a miestni poslanci prostredníctvom  revitalizácie parku na jednom z najväčších námestí Petržalky, na Námestí hraničiarov, ktorý potom navrhujú pomenovať menom sv. Cyrila a Metoda.

 

Bol by to prvý verejný priestor v hlavnom meste SR, ktorý by niesol meno vierozvestcov.

 

Toto miesto , tzn. Námestie hraničiarov, sa  spomínalo  aj pri rokovaniach o vhodnom umiestnení  súsošia sv. Cyrila, Metoda a Gorazda, ako jednu z alternatív ho uviedol biskup  Rábek, ktorý zastupoval v rokovaniach s mestom Konferenciu biskupov Slovenska.

Park na súčasnom Námestí hraničiarov  má v súčasnosti iný  pamätník, pripomínajúci víťazstvo KSČ vo februári 1948. Park je ako verejný priestor zanedbaný a potrebuje  revitalizáciu.

Poslanci  vyzývajú :

Uskutočnime revitalizáciu parku na Námestí hraničiarov v tomto roku, v roku  1150. výročia príchodu Cyrila a Metoda, a dajme tomuto verejnému priestoru novú šancu, aj nové pomenovanie.

 

Iniciátori  revitalizácie parku na Námestí hraničiarov veria, že  ich iniciatívu  podporí  starosta Vladimír Bajan, ako aj poslanecký zbor MČ Petržalka, a  že tak umožnia  vznik  verejného priestoru, pomenovaného na poctu 1150.výročia príchodu vierozvestcov.

 

Iniciatíva poslancov nechce v žiadnom prípade  nahradiť vytvorenie pamätníka vierozvestcov, ale chce si uctiť významné 1150. výročie jedným konkrétnym a súčasne verejnosti  prospešným činom.

Zmena zdola

Prečo ZMENA ZDOLA?

null

 

Prečo ZMENA ZDOLA

Pokusy ozdraviť politiku zhora boli dosiaľ neúspešné, ako to nedávno dokázal napríklad príbeh premiérky Ivety Radičovej. Ani najvyššia pozícia vo vláde ju neubránila pred tlakmi a nepriateľstvom takzvaných straníckych pozadí , ktorým prekážal jej dôraz na transparentnosť a jej boj s politickou korupciou. Prvá vláda, ktorá po čase vzbudila v občanoch nádej na zmenu, padla. Predčasné voľby priniesli len ďalšie posilnenie partokracie. Zmena je teraz už iba na občanoch, môže prísť už len od nich, zdola.

 


 

Sledujte aktuality na Facebooku:

 

stránka Zmeny zdola: http://www.facebook.com/zmenazdola

stránka Jána Budaja: http://www.facebook.com/jan.budaj.96

stránka Juraja Smatanu: http://www.facebook.com/smatana

stránka Eleny Pätoprstej: http://www.facebook.com/elena.patoprsta

stránka Jaromíra Šíbla: http://www.facebook.com/jaromir.sibl