Piešťanský denník: JUBILEUM: Výročie príchodu vierozvestcov bude možno pripomínať park

[2013-07-04] Spomienkou na 1150. výročie príchodu sv. Cyrila a Metoda na naše územie bude možno park na Námestí hraničiarov v bratislavskej Petržalke. Niesť by mohol meno vierozvestcov, najprv ho však treba zrevitalizovať. S touto iniciatívou prišli námestník primátora Ján Budaj (Zmena zdola - DÚ) spolu s petržalskými poslancami Elenou Pätoprstou, Ivanou Brezinskou a mestským a miestnym poslancom Petrom Hochschornerom (všetci Zmena zdola - DÚ).

Pokiaľ je to možné, prečítajte si nasledovný článok v pôvodnom kontexte na stránke:

http://www.piestanskydennik.sk/sita-detail/?tx_kiossita_pi1[detail]=194999

 

Informáciu agentúre SITA za stranu Zmena zdola - DÚ poslala Renáta Minová. Ako informovala petržalská hovorkyňa Michaela Platznerová, o obnove zanedbaného parku na Námestí hraničiarov už v petržalskom zastupiteľstve hovorili, po obnove Ovsištského námestia chcú pokračovať práve na Námestí hraničiarov. "Petržalské zastupiteľstvo totiž už v decembri minulého roka pri schvaľovaní tohtoročného rozpočtu hlasovalo o revitalizácii parčíka na Námestí hraničiarov a traja z menovaných sú aj poslancami petržalského miestneho zastupiteľstva, preto tomuto ich terajšiemu nápadu nerozumiem," povedal petržalský starosta Vladimír Bajan (nezávislý).
Podľa námestníka primátora Budaja by mohol park po obnove niesť názov po vierozvestcoch Cyrilovi a Metodovi, stáť by v ňom mohla napríklad malá plastika či tabuľa s menami vierozvestcov. "Park na súčasnom Námestí hraničiarov má v súčasnosti iný pamätník, pripomínajúci víťazstvo KSČ vo februári 1948. Park je ako verejný priestor zanedbaný a potrebuje revitalizáciu," uviedol Budaj. Spolu s tromi petržalskými poslancami preto vyzývajú, aby park zrevitalizovali v tomto roku, keď si pripomíname 1150. výročie príchodu sv. Cyrila a Metoda na naše územie. "Iniciatíva poslancov nechce v žiadnom prípade nahradiť vytvorenie pamätníka vierozvestcov, ale chce si uctiť významné 1150. výročie jedným konkrétnym a súčasne verejnosti prospešným činom," dodal Budaj. Nad premenovaním Námestia hraničiarov, ktorého súčasťou je tento park, však podľa Platznerovej mestská časť Petržalka zatiaľ neuvažuje.
V petržalskom zastupiteľstve o obnove parku na Námestí hraničiarov miestni poslanci hlasovali vlani v decembri, keď schvaľovali tohtoročný rozpočet. Ako informovala Platznerová, samotnej obnove parku ešte predchádza spracovanie projektovej dokumentácie či verejné obstarávanie na dodávateľa. Na budúcej podobe parčíka spolupracujú aj študenti Slovenskej technickej univerzity, ktorí už odovzdali Petržalke svoje návrhy ako by mohol park v budúcnosti vyzerať.
O umiestnení súsošia vierozvestcov sv. Cyrila, Metoda a Gorazda pri príležitosti 1150. výročia ich príchodu sa v bratislavskom mestskom zastupiteľstve hlasovalo viackrát. Bratislavskí poslanci zatiaľ schválili len umiestnenie súsošia na Hurbanovom námestí, umelecké stvárnenie diela od sochára Antona Gábrika sa im však nepáčilo. Začiatkom júna preto neodobrili ani nájom časti Hurbanovho námestia pre sochu. K 1150. výročiu príchodu sv. Cyrila a Metoda, ktoré si pripomíname 5. júla, tak v Bratislave súsošie vierozsvestcov stáť nebude. "Pri príležitosti 1150. výročia ich príchodu na naše územie sa v Bratislave nevytvorila ani iná trvalá pripomienka, ich meno nenesie žiadna ulica, ani námestie," vysvetlil Budaj, preto prišiel spolu s tromi petržalskými poslancami s iniciatívou obnovy a pomenovania parčíka na Námestí hraničiarov práve podľa vierozsvestcov.

7.júla 2013 13.32
zh;nr

Zdroj: SITA

Zmena zdola

Prečo ZMENA ZDOLA?

null

 

Prečo ZMENA ZDOLA

Pokusy ozdraviť politiku zhora boli dosiaľ neúspešné, ako to nedávno dokázal napríklad príbeh premiérky Ivety Radičovej. Ani najvyššia pozícia vo vláde ju neubránila pred tlakmi a nepriateľstvom takzvaných straníckych pozadí , ktorým prekážal jej dôraz na transparentnosť a jej boj s politickou korupciou. Prvá vláda, ktorá po čase vzbudila v občanoch nádej na zmenu, padla. Predčasné voľby priniesli len ďalšie posilnenie partokracie. Zmena je teraz už iba na občanoch, môže prísť už len od nich, zdola.

 


 

Sledujte aktuality na Facebooku:

 

stránka Zmeny zdola: http://www.facebook.com/zmenazdola

stránka Jána Budaja: http://www.facebook.com/jan.budaj.96

stránka Juraja Smatanu: http://www.facebook.com/smatana

stránka Eleny Pätoprstej: http://www.facebook.com/elena.patoprsta

stránka Jaromíra Šíbla: http://www.facebook.com/jaromir.sibl