Kandidáti ZMENY ZDOLA vo voľbách do VÚC, 9. novembra 2013

[2013-09-30] ZMENA ZDOLA podala kandidačné listiny v siedmich krajoch - Bratislavskom, Trenčianskom, Trnavskom, Košickom, Prešovskom a Nitrianskom. V Banskobystrickom kraji kandiduje v koalícii so Stranou zelených Slovenska. Opäť sa kandidátka ZMENY ZDOLA vyznačuje vysokým zastúpením občianskych aktivistov a nezávislých odborníkov so skúsenosťami v miestnej samospráve.

Bratislavský samosprávny kraj

 

Kandidáti na poslancov:

 

Obvod č. 6 - mestské časti Karlova Ves, Devín, Devínska Nová Ves

Jaromír Šíbl, RNDr., PhD., 51 r., environmentalista. Bratislava, Jána Stanislava 15

Andrej Kovarik, Mgr., 30 r., ochranca prírody, občiansky aktivista. Bratislava, Štefana Králika 8

Denis Svoboda, 55 r., stavebný technik. Bratislava, Pribišova 35

 

Obvod č. 8 - Petržalka, Čunovo, Jarovce, Rusovce

Elena Pätoprstá, Ing. arch. Mgr. art., 53 r., dizajnérka, protikorupčná aktivistka. Bratislava, Švabinského 20

Peter Hochschorner, 61 r., tréner. Bratislava, Mlynarovičova 17

Alena Chudíková, Dr. 64 r., redaktorka. Bratislava, Starhradská 14

Jozef Vydra, Ing., 53 r., novinár. Bratislava, Zadunajská cesta 9

Eva Krnáčová, PaedDr., 59 r., učiteľka. Bratislava, Mánesovo námestie č. 8

Ľuboš Homola, Bc., 26 r., ekológ. Bratislava, Zadunajská cesta 3

 

Obvod č. 10 - obce okresu Malacky: Jablonové, Kuchyňa, Lozorno, Pernek, Plavecké Podhradie, Plavecký Mikuláš, Rohožník, Sološnica

 

Erika Galanská, Mgr., 43 r., pedagogická pracovníčka, vedúca predškolského zariadenia. Jablonové 242

 

Trenčiansky samosprávy kraj

Kandidát na predsedu samosprávneho kraja:

 

Juraj Smatana, Mgr., 47 r., učiteľ a protikorupčný aktivista. Považská Bystrica, Nábrežná 999/13 (súčasne kandiduje aj na poslanca v okrese Považská Bystrica)

 

Kandidáti na poslancov:

 

Obvod č. 2 - okres Ilava

Radomír Brtáň, 35 r., starosta obce. Košeca, Zliechovská ulica 1012/101

 

Obvod č. 3 - okres Myjava

Róbert Oružinský, Ing., 38 r., lesník, učiteľ a ochranca prírody. Krajné, č. d. 268

 

Obvod č. 6 - okres Považská Bystrica

Juraj Smatana, Mgr., 47 r., učiteľ a protikorupčný aktivista. Považská Bystrica, Nábrežná 999/13

 

Trnavský samosprávny kraj

 

Kandidát na poslanca:

 

Obvod č. 2 - okres Galanta

Miloš Majko, 44 r., novinár. Sereď, Trnavská 53

 

Košický samosprávny kraj

 

Kandidáti na poslancov:

 

Obvod č. 2 - Košice II.

Ladislav Rovinský, JUDr., Mgr., 62 r., konzultant, mediátor, školiteľ. Košice, Ulica pokroku 7

Marek Tóth, Ing., 31 r., výskumno - vývojový pracovník. Košice, Ulica Slobody 32

 

 

Prešovský samosprávy kraj

Kandidát na predsedu samosprávneho kraja:

 

Ján Bajus, 42 r., predseda humanitárnej organizácie. Snina, Svätoplukova 1152/7 (súčasne kandiduje aj na poslanca v okrese Snina)

 

Kandidát na poslanca:

 

Obvod č. 9 - okres Snina

Ján Bajus, 42 r., predseda humanitárnej organizácie. Snina, Svätoplukova 1152/7

 

Nitriansky samosprávy kraj

Kandidát na predsedu samosprávneho kraja:

 

Stanislav Kováč, Mgr., 51 r., filmár a dokumentarista. Nitra, Horeckého 7A (súčasne kandiduje aj na poslanca v okrese Nitra)

 

Kandidáti na poslancov:

 

Obvod č. 3 - okres Nitra

Stanislav Kováč, Mgr., 51 r., filmár a dokumentarista. Nitra, Horeckého 7A

Martin Darnady, 23 r., výškový špecialista. Nitra, Dlhá č. 53

Miroslav Šín, Mgr., 49 r., sociálny pracovník. Nitra, Alexyho 14

 

Banskobystrický samosprávny kraj

V Banskobystrickom samosprávnom kraji sme členmi koalície Strana zelených Slovenska, Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska.

 

Kandidáti na poslancov:

 

Obvod č. 1 - okres Banská Bystrica

Elena Púchyová, Ing., 55 r., informatik. Banská Bystrica, Javornícka 37

Anna Babčanová, 56 r., účtovníčka. Banská Bystrica, Strážovská 2

 

Obvod č. 9 - okres Rimavská Sobota

Dušan Kojnok, 49 r., kníhkupec. Tisovec, ul. Daxnerova 1083

 

Obvod č. 11 - okres Zvolen

Katarína Lešková, Ing., 35 r., zootechnik. Zvolen - Môťová, Dubová 2

zahrnuté do:

Zmena zdola

Prečo ZMENA ZDOLA?

null

 

Prečo ZMENA ZDOLA

Pokusy ozdraviť politiku zhora boli dosiaľ neúspešné, ako to nedávno dokázal napríklad príbeh premiérky Ivety Radičovej. Ani najvyššia pozícia vo vláde ju neubránila pred tlakmi a nepriateľstvom takzvaných straníckych pozadí , ktorým prekážal jej dôraz na transparentnosť a jej boj s politickou korupciou. Prvá vláda, ktorá po čase vzbudila v občanoch nádej na zmenu, padla. Predčasné voľby priniesli len ďalšie posilnenie partokracie. Zmena je teraz už iba na občanoch, môže prísť už len od nich, zdola.

 


 

Sledujte aktuality na Facebooku:

 

stránka Zmeny zdola: http://www.facebook.com/zmenazdola

stránka Jána Budaja: http://www.facebook.com/jan.budaj.96

stránka Juraja Smatanu: http://www.facebook.com/smatana

stránka Eleny Pätoprstej: http://www.facebook.com/elena.patoprsta

stránka Jaromíra Šíbla: http://www.facebook.com/jaromir.sibl